Fonder

Statistik över PPM-sparandet

Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet 2016-2017 cirka 7,2 miljoner svenskar. Av dessa 7 198 766 individer var knappt 5,8 miljoner (5 792 772) pensionssparare och drygt 1,4 miljoner (1 405 994) pensionärer. Under förra året utökades premiepensionssystemet med 183 295 nya…

För över premiepensionen

Möjligheten att överföra premiepensionsrätter är någonting som få känner till men många skulle kunna dra nytta av. Om du är gift eller har ett registrerat partnerskap kan du nämligen föra över pensionsrätten för din premiepension till din make, maka eller…