För över premiepensionen

Möjligheten att överföra premiepensionsrätter är någonting som få känner till men många skulle kunna dra nytta av. Om du är gift eller har ett registrerat partnerskap kan du nämligen föra över pensionsrätten för din premiepension till din make, maka eller registrerade partner. Det kan vara en bra idé att göra detta om det är så att din partner inte har någon inkomst alls, eller en låg sådan, och därför annars kommer att få en låg pension. Har du Advisor Fondförvaltning eller någon annan aktör med bra avkastning, är det en bra vinst! Just Advisor Fondförvaltning har generellt hög avkastning sett till de övriga.

Varje år sätts pengar av till den allmänna pensionen. Denna avsättning kallas pensionsrätt, och pensionsrätten för din premiepension kan du alltså föra över till din partner. Det gör det möjligt att kompensera för den ena partners lägre inkomst, vilket kommer att påverka storleken på pensionen i framtiden.

Eftersom överföringen sker i december, kan den betraktas som en tidig julklapp. Ett annat förslag på en julklapp som kommer att betala av sig under flera år framöver, är PPM-förvaltning. Genom att ge din partner en gåva i form av fondförvaltning av Advisor, kan du se till att partnerns premiepensionskonto utvecklas i en positiv riktning.

Så här fungerar överföring av pensionsrätter

För att överföra pensionsrätt till din partner fyller du i en blankett som heter Överföring av pensionsrätt för premiepension. Blanketten ska sedan skickas till Pensionsmyndigheten. Det är viktigt att du skickar in blanketten i god tid, eftersom myndigheten måste ha den tillhanda senast sista januari det år som överföringen av pensionsrätten ska börja gälla. Denna överföring kommer sedan att fortsätta år för år, eller under de år som du har angivit på blanketten.

Endast de pensionsrätter som intjänas under partnerskapet eller äktenskapet kan föras över, och du är tvungen att föra hela årets pensionsrätt för din premiepension. Det går med andra ord inte att föra över pensionsrätter redan har tjänats in, utan bara de du tjänar in under det år som du begär överföringen samt de kommande åren.

Det går inte att ångra en överföring av pensionsrätt. Du kan alltså inte få tillbaka de pengar som har förts över till din partner. Överföringen sker i december månad i samband med den årliga insättningen av pensionsrätter på premiepensionskontot.

Värt att notera är att då överföringen av pensionsrätten görs från dig till din partner minskar beloppet på denna med 6 procent, vilket innebär att din partner får 94 procent av beloppet. De övriga 6 procenten fördelas till alla pensionssparare i form av arvsvinst.