Byta tak

Byta tak – En guide till att välja rätt takmaterial

Att byta tak kan vara en stor investering för en fastighetsägare, men det är också en nödvändig åtgärd för att skydda fastigheten och dess invånare. För att underlätta processen har en tjänst utvecklats som kopplar samman fastighetsägare med kvalitetssäkrade hantverkare som är matchade för just deras projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Här finns en artikel på samma tema: Lägga takpapp.

När man väljer att byta tak är det viktigt att tänka på flera faktorer, inklusive typ av takbeklädnad och underlagstak. Det är också viktigt att vara förberedd på eventuella oförutsedda kostnader och att hitta rätt entreprenör. Genom att planera noga och underhålla det nya taket kan fastighetsägare se till att deras fastighet skyddas under många år framöver.

 • En tjänst finns tillgänglig som kopplar samman fastighetsägare med kvalitetssäkrade hantverkare för takbyte.
 • När man väljer att byta tak är det viktigt att tänka på flera faktorer, inklusive typ av takbeklädnad och underlagstak.
 • Genom noggrann planering och underhåll kan fastighetsägare se till att deras fastighet skyddas under många år framöver.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Innan man påbörjar takbyte, är det viktigt att man förbereder sig väl. Byggstart delar med sig av 8 praktiska tips som säkerställer att både planeringen och genomförandet går som på räls. Genom att följa dessa tips kan man spara tid och undvika onödiga kostnader. Nedan följer några av de viktigaste tipsen:

 • Se till att taket är i bra skick innan du börjar byta det
 • Använd högkvalitativa material för att säkerställa hållbarhet
 • Använd rätt verktyg för att undvika skador på taket
 • Använd personlig skyddsutrustning för att undvika skador på dig själv

Genom att följa dessa tips kan man säkerställa att takbytet går smidigt och utan problem.

1. Välj typ av tak

När man behöver byta tak kan det vara ett bra tillfälle att överväga att byta taktyp. De flesta taken i Sverige är sadeltak med branta lutningar, men om man vill inreda vinden till ett bostadsrum kan detta vara hinder. Ett brutet tak, även kallat mansardtak, ger högre takhöjd på en större yta och kan därmed förvandla en kallvind till en fullt beboelig boyta. Men att byta till en annan taktyp är ett omfattande projekt som kräver en annan budget och planering än att bara byta takbeklädnaden.

Det är viktigt att känna till att vilken typ av tak som är tillåten i ens område kan vara reglerat av en detaljplan. Det är därför viktigt att kontrollera med kommunens byggnadsnämnd vad som gäller för ens område. För att byta taktyp kommer man garanterat behöva ansöka om bygglov. De flesta takbyten handlar om att byta takbeklädnad, antingen till samma sort eller en ny. Men att byta till en annan taktyp kan också kräva bygglov. Det är därför viktigt att man är medveten om alla regler och krav innan man bestämmer sig för att byta taktyp. Om man vill ha offerter på arbetet kan man få tre offerter genom att kontakta en entreprenör.

2. Välj takbeklädnad

Att välja rätt takbeklädnad kan vara en utmaning, men det är viktigt att göra rätt val för att undvika kostsamma misstag. Det finns många faktorer att överväga, inklusive takets lutning, husets stil och budget. Nedan är en lista över de vanligaste täckningsmaterialen i Sverige:

 • Betongpannor
 • Tegelpannor
 • Plåt
 • Skiffer
 • Trä
 • Decra
 • Shingel eller takpapp
 • Torv

Varje material har sina fördelar och nackdelar. Betongpannor och tegelpannor är populära val på grund av deras hållbarhet och klassiska utseende, men de kan vara tunga och kräva extra stöd. Plåt är ett lättare alternativ som är lättare att installera, men det kan kräva mer underhåll. Skiffer är ett annat populärt alternativ på grund av dess naturliga utseende och hållbarhet, men det kan vara dyrt och kräva professionell installation. Det är viktigt att välja en takbeklädnad som passar takets lutning. Betongpannor och tegelpannor fungerar bra på branta tak, medan plåt och shingel fungerar bättre på plana tak. Det är också viktigt att överväga husets stil och ålder för att välja en takbeklädnad som kompletterar huset. För att göra rätt val av takbeklädnad, kan man kontakta en takentreprenör eller materialleverantör för att få råd och svar på eventuella frågor. Denna artikel är även relevant för ämnet Lägga Plåttak.

3. Glöm inte att byta underlagstaket

Underlagstaket är en viktig del av taksystemet och hjälper till att hålla taket torrt genom att skydda det primära taket från fukt och vind. Det är därför viktigt att byta ut underlagstaket när man byter yttertakets beklädnad. Även om underlagstaket är tämligen nytt kan det vara en god idé att byta ut det samtidigt som yttertaket för att säkerställa optimalt skydd. Fukt och röta kan uppstå om underlagstaket inte byts ut i tid.

Därför är det rekommenderat att besiktiga taket regelbundet, ungefär vart tionde år, för att upptäcka eventuella skador i god tid. Detta kan hjälpa till att undvika större skador på taket och resten av huset. Det är också viktigt att kontrollera avvattningssystemet och eventuella genomföringar vid besiktning. Om man misstänker att det läcker någonstans på taket bör man omedelbart ta kontakt med en professionell takläggare för att åtgärda läckan. Detta kan förhindra att skadorna sprider sig och orsakar större problem i framtiden. Genom att byta ut underlagstaket i tid och besiktiga taket regelbundet kan man säkerställa att taket och resten av huset förblir skyddade mot fukt, mögel och rötskador.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

En av fördelarna med denna tjänst är att det bara tar några minuter att använda den och att det är helt förbehållslöst. Detta innebär att användaren inte behöver lämna ut någon personlig information eller registrera sig för att använda tjänsten. Det är en snabb och enkel lösning för användare som vill ha tillgång till information utan att behöva oroa sig för att lämna ut personliga uppgifter. Tjänsten är också tillgänglig dygnet runt, vilket gör det enkelt för användare att använda den när som helst på dagen. Nedan finns en tabell som sammanfattar fördelarna med tjänsten:

Fördelar
Snabb och enkel att använda
Helt förbehållslöst
Tillgänglig dygnet runt

Det är viktigt att notera att användare fortfarande bör vara försiktiga med vilken information de väljer att söka efter och att de inte bör lita på all information som presenteras på webbplatsen.

4. Var förberedd på oväntade kostnader

När man byter tak är det viktigt att vara medveten om eventuella oväntade kostnader som kan uppstå. En vanlig överraskning är upptäckten av röta i takets bärande struktur. Detta kan vara svårt att upptäcka innan takbytet påbörjas, men det är betydligt enklare att upptäcka när man river bort den gamla underlagsduken. Takentreprenörer ger ofta ett kostnadsförslag som inte inkluderar merkostnader som kan uppstå i samband med röta. Om röta upptäcks måste en ny budget läggas fram och anbudet omförhandlas. Det kan vara klokt att ta in en extern besiktningsman eller sakkunnig för att utvärdera omfattningen av skadan. Det är också viktigt att notera att skadorna oftast inte täcks av hemförsäkringen och det kan vara värt att ta reda på vad som gäller innan man påbörjar takbytet. För att undvika oväntade kostnader kan det vara en god idé att planera för en viss mängd extra pengar i budgeten för att täcka eventuella oförutsedda kostnader.

5. Hitta rätt entreprenör

Att hitta rätt entreprenör är avgörande för att takbytet ska utföras noggrant och hålla i flera årtionden. Det är viktigt att välja en entreprenör som har den nödvändiga kompetensen inom plåtslagning, takläggning och snickeri. Vanligtvis har en takentreprenör all kunskap och personal som krävs, men en snickarfirma med erfarenhet av takbyten kan också vara ett alternativ. Det är dock viktigt att ta hänsyn till tillgången på dessa företag i ditt område samt omfattningen av ditt projekt. Specialiserade takentreprenörer passar bättre till större och mer komplexa takbyten. För att hitta en lämplig entreprenör är det viktigt att kolla lite extra noggrant på företagets referenser.byta-tak

Det är alltid värt att ta kontakt med tidigare kunder för att personligen fråga hur takbytet gick till. Det står säkert många positiva omdömen på deras hemsida, men det kan dyka upp mindre positiva recensioner om man letar lite vidare. En annan viktig aspekt att kontrollera är företagets ekonomi. Det är viktigt att välja en seriös firma som har en stabil ekonomi och inte riskerar att gå i konkurs mitt under arbetet. Det är relativt enkelt att begära en kreditupplysning eller granska företagets ekonomiska soliditet på Allabolag.se. Det kan vara svårt att hitta en entreprenör som kan ta på sig arbetet vid önskad period.

De flesta takbyten äger rum under våren eller sommaren, så det är viktigt att vara ute i god tid om man inte vill vänta till nästa år. Priset är också en viktig faktor för de allra flesta. Det kan finnas stora skillnader mellan olika entreprenörer, så det är viktigt att hämta in minst två eller tre offerter. Det är dock viktigt att inte bara titta på slutsumman, utan också vad anbudet innehåller. En utförlig projektbeskrivning kan hjälpa till att få jämförbara anbud eftersom de som sammanställer kostnadsförslagen vet exakt vad som ska ingå.

På Byggstart jobbar man dagligen med att kvalitetssäkra entreprenörer och hantverkare för att det ska vara enkelt att hitta kompetensen man behöver. Man kollar allt från omdömen och referenser, till garantier, certifieringar och ekonomi. Genom att registrera sitt projekt på Byggstart kan man komma i kontakt med dessa företag gratis och utan förpliktelser. Det kan också vara ett bra sätt att få en bättre uppfattning om vad takbytet kommer att kosta.

6. Kontrollera om du behöver bygglov

Innan du gör några ändringar på ditt tak är det viktigt att kontrollera om du behöver bygglov eller anmälan. Om du bara ska underhålla taket eller byta ut det befintliga yttertaket behöver du inte bygglov. Men om du bor i ett område som styrs av en detaljplan eller områdesbestämmelser kan det krävas bygglov eller anmälan för att byta beklädnad på taket. Det är därför enklast att ta kontakt med din kommun för att fråga vad som gäller. Om din byggnad anses vara särskilt värdefull ur ett kulturellt eller historiskt perspektiv kan kommunen kräva att en kontrollansvarig ser över åtgärderna. Det samma gäller om dina grannar har åsikter. Kommunen kan bestämma att grannar ska underrättas och höras under vissa förutsättningar.

Tänk på att åtgärder som kräver en anmälan även måste få ett startbesked för att kunna påbörjas. Det är därför viktigt att ta reda på om du behöver bygglov eller anmälan i ett tidigt skede. Kommunen har högst 10 veckor på sig för att lämna besked om bygglov. Därefter måste du också få ett startbesked, vilket tar minst 4 veckor i praktiken. Vid anmälan har kommunen 4 veckor på sig för att lämna ett startbesked. Om du vill ha offerter på arbetet, kan du få 3 offerter här.

7. God planering tar tid

Att byta tak kan verka som en enkel uppgift, men det kräver noggrann planering för att allt ska gå smidigt. Planeringen kan ta flera månader, vilket inkluderar ansökan om bygglov, anbudsprocessen och beställning av material. En noggrann planering är viktig för att undvika förseningar och problem längs vägen. Även om själva takbytet vanligtvis inte tar särskilt lång tid, cirka två veckor om allt går som planerat, kan det dra ut på tiden om det upptäcks röta eller andra strukturella problem med taket.

Det är därför viktigt att vara förberedd på att det kan ta längre tid än förväntat. När det gäller höjd och kapacitet är det viktigt att ta hänsyn till takets utformning och eventuella begränsningar. En professionell takläggare kan hjälpa till att bedöma dessa faktorer och säkerställa att takbytet utförs korrekt. Sammanfattningsvis är det viktigt att vara noggrann och planera i förväg för att undvika förseningar och problem. En professionell takläggare kan hjälpa till att säkerställa att takbytet utförs korrekt och effektivt.

8. Se till att underhålla det nya taket

Efter att det nya taket har installerats och godkänts vid slutbesiktningen, krävs inte mycket underhåll under de kommande 50 åren. För att säkerställa att taket håller sig i gott skick bör man dock utföra regelbundna inspektioner för att upptäcka eventuell rost eller sprickbildning. Det är rekommenderat att man gör en inspektion vartannat år eller efter en kraftig storm. Klimatet kan påverka takets livslängd och underhållsbehov, så det är viktigt att ta hänsyn till detta. För att förlänga takets livslängd bör man även se till att rengöra alla hängrännor och måla om vid behov. Det är också viktigt att installera säkerhetsanordningar för att minimera riskerna vid underhållsarbete. Garantitiden på taket bör också beaktas, eftersom eventuella problem som uppstår under denna tid täcks av garantin. Genom att utföra dessa enkla åtgärder och genom att ha ett noggrant utfört arbete bör taket hålla i 30 till 60 år.

Så här kommer du igång

För att byta tak är det viktigt att välja rätt hantverkare. Byggstart kan hjälpa till med detta genom att sätta dig i kontakt med de mest lämpade entreprenörerna för ditt projekt. Genom att registrera ditt projekt på Byggstart kan du förvänta dig en snabb genomgång av dina behov och önskemål. Efter detta är det bara att vänta in anbuden och göra ditt val. Detta säkerställer att du får de bästa möjliga resultaten till ett rimligt pris.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att använda denna tjänst tar bara någon minut och är helt förbehållslöst. Det innebär att användaren inte behöver lämna någon personlig information för att använda tjänsten. Detta gör det enkelt och bekvämt för användaren att få tillgång till de tjänster som erbjuds utan att oroa sig för sin personliga integritet. Tjänsten är utformad för att vara användarvänlig och tillgänglig för alla som behöver den. Nedan finns några av fördelarna med att använda denna tjänst:

Fördelar
Snabb och enkel att använda
Helt förbehållslös
Tillgänglig för alla
Användarvänlig
Inga personliga uppgifter krävs

Genom att använda denna tjänst kan användaren snabbt och enkelt få tillgång till de tjänster som erbjuds utan att behöva oroa sig för sin personliga integritet. Tjänsten är utformad för att vara tillgänglig för alla och är mycket användarvänlig.

Vanliga Frågor

Vad är den genomsnittliga kostnaden för att byta tak på en yta av 150 kvadratmeter?

Kostnaden för att byta tak på en yta av 150 kvadratmeter varierar beroende på flera faktorer, såsom typen av takmaterial, arbetskraftskostnad, och om det finns några skador som behöver repareras. Generellt sett kan kostnaderna variera från cirka 100 000 kronor till 300 000 kronor.

Kan man byta taket på sitt hus själv eller bör man anlita en professionell?

Det är möjligt för en person att byta taket på sitt hus själv, men det kräver en viss kunskap och erfarenhet inom området. Att anlita en professionell kan vara fördelaktigt då de har den nödvändiga kunskapen och utrustningen för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Hur ofta behöver man normalt byta ut sitt tak?

Takets livslängd varierar beroende på typen av takmaterial och klimatförhållandena i området. Generellt sett kan taket hålla mellan 15 till 30 år. Det är viktigt att regelbundet inspektera taket för att upptäcka eventuella skador och för att säkerställa att taket fortfarande är i gott skick.

Behöver man ansöka om bygglov för att få byta tak på sin fastighet?

I de flesta fall behöver man inte ansöka om bygglov för att byta tak på sin fastighet. Dock kan det finnas vissa undantag beroende på fastighetens placering och omfattningen av arbetet. Det är alltid bäst att kontakta kommunen för att få råd angående eventuella tillstånd som kan krävas.

Vilka takmaterial är mest kostnadseffektiva vid byte av tak?

Asfaltsskiffer och betongpannor är vanliga och kostnadseffektiva takmaterial vid byte av tak. De är också hållbara och kan hålla i upp till 30 år. Andra alternativ inkluderar metalltak och tegeltak, men dessa kan vara dyrare att installera.

Vilka faktorer bör man överväga när man väljer att byta tak i Skåne?

När man väljer att byta tak i Skåne är det viktigt att överväga klimatförhållandena i området. Eftersom Skåne har ett fuktigt och blåsigt klimat, är det viktigt att välja ett takmaterial som är robust och tål dessa förhållanden. Det är också viktigt att välja en professionell takläggare som har erfarenhet av att arbeta med tak i Skåne och som kan ge råd om vilket takmaterial som är bäst lämpat för fastigheten.