Lägga skiffertak

Lägga skiffertak – En guide till installation och underhåll

Att lägga om skiffertak kan vara en stor investering och det är viktigt att säkerställa att taket tål den belastning som det kommer att utsättas för. En viktig faktor att tänka på är att skiffer kan återanvändas, vilket kan spara pengar och minska miljöpåverkan.

För att undvika oförutsedda kostnader är det viktigt att ta höjd för eventuella komplikationer som kan uppstå under projektet. Att hitta duktiga hantverkare med rätt erfarenhet är också avgörande för att få ett bra resultat. Genom att ta in flera offerter och sätta upp en realistisk tidsplan kan man undvika onödiga förseningar och stress. Det är också viktigt att undvika arbete utan tillräcklig kompetens och genomföra en slutbesiktning för att säkerställa att arbetet har utförts enligt avtal. Glöm inte heller att be om dokumentationen för att ha som referens i framtiden.

 • Säkerställ att taket tål belastningen och ta höjd för oförutsedda kostnader
 • Hitta duktiga hantverkare med rätt erfarenhet och ta in flera offerter
 • Undvik arbete utan tillräcklig kompetens och genomför en slutbesiktning samt be om dokumentationen.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att lägga skiffertak på ett hus kan ge det en tidlös och vacker look som håller i hundratals år. Det är dock ett projekt som kräver noggrann planering och förberedelse för att undvika problem längs vägen. Byggstart har samlat sina 9 bästa tips för att hjälpa till med detta projekt. Här är några av de viktigaste aspekterna att tänka på när man lägger skiffertak:

 • Se till att taket är i gott skick innan du lägger på skiffer
 • Använd rätt verktyg och utrustning för att undvika olyckor
 • Välj rätt typ av skiffer för ditt hus
 • Anlita en pålitlig entreprenör med erfarenhet av skiffertak

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att ditt skiffertakprojekt blir en framgång. Om du behöver hjälp med att hitta en hantverkare, kan du enkelt lägga ut ditt projekt på Byggstart.

1. Säkerställ att taket klarar av belastningen

Innan man beslutar sig för att använda skiffer som takbeläggning är det viktigt att först säkerställa att taket har tillräcklig bärighet för att klara av den ökade vikten. Skiffer är ett tungt material och kan väga upp till 150 kg per kvadratmeter, vilket är betydligt mer än andra takbeläggningar såsom betongpannor som väger omkring 40 kg per kvadratmeter. Detta innebär att taket måste ha en betydande bärkraft för att klara av en skifferbeläggning. Läs mer om Karriärvägar inom Vårdyrket här.

Om takets bärighet inte är tillräcklig måste taket förstärkas innan man kan lägga skiffer. Detta kan kräva betydande tillägg till både budget och tidsplan. Det är därför viktigt att undersöka takets bärighet i förväg för att undvika onödiga kostnader och förseningar. Det är också viktigt att notera att skiffer endast kan läggas på tak med fall på minst 22 grader. I områden med hård väderlek rekommenderas hela 34 grader som minsta fall på ett skiffertak.

För att säkerställa att taket klarar av belastningen är det även viktigt att kontrollera takets storlek, eventuella rötskador och underlagstakets kvalitet. En takläkt kan också behövas för att förbättra takets bärighet. Takrännor är också viktiga för att leda bort vatten från taket och undvika skador.

2. Återanvändning av skifferplattor

Skifferplattor är ett slitstarkt och hållbart material som kan ha en livslängd på över 100 år. Om ditt tak redan har en skifferbeläggning kan du enkelt återanvända plattorna. Det är emellertid nödvändigt att byta undertak och takrännor med jämna mellanrum, vanligtvis med 50 respektive kortare intervall. När man behöver ta ner skiffertaket för att lägga nytt undertak måste man vara försiktig för att undvika skador på plattorna. Läs artikeln om ämnet Byta tak här.

Efter demontering måste plattorna förvaras på en lämplig plats medan det nya undertaket installeras. Slutligen kan man lägga tillbaka skifferplattorna på det nya underlaget. Återanvändning av befintliga skifferplattor kan vara tidskrävande, men det ger taket en historia och är nästan underhållsfritt. Skifferplattor finns i olika typer och format, inklusive rektangulära, kvadratiska, och oregelbundna plattor.

Olika typer av skiffer, som oppdalskiffer, lappskiffer, och grythytteskiffer, har olika textur och utseende. Skifferplattor är vattentäta, ljuddämpande, och isolerande, vilket gör dem till ett populärt val för takbeläggning. För att säkerställa en lång livslängd på skiffertaket rekommenderas det att använda skifferspik och stormkrok för att säkra plattorna ordentligt. Det finns också olika typer av beslag som kan användas för att anpassa takets utformning. Med rätt installation och underhåll kan skiffertak ha en livslängd på flera hundra år.

3. Ta höjd för oförutsedda kostnader

I alla byggprojekt är det viktigt att reservera en del av budgeten för oväntade kostnader som kan uppstå. När det gäller takbyten är detta särskilt viktigt eftersom rötskador ofta kan upptäckas när det gamla taket tas bort. Om man har ett äldre hus med skiffertak som ska bytas ut, är det troligt att fukt kan ha orsakat skador på takkonstruktionen sedan förra takbytet. Om rötskador upptäcks, måste de åtgärdas innan arbetet kan fortsätta.

Alla kostnader som är kopplade till rötskadan läggs då till det pris som man har avtalat med takläggaren. Eftersom det är svårt att förutse vad som kommer att upptäckas när man tar bort det gamla taket, är det viktigt att ha med rötskador i beräkningarna när man planerar budgeten för takbytet. För att undvika överraskningar och extra kostnader bör man alltid ta höjd för oförutsedda utgifter i budgetramarna. Detta kan vara kostnader för material, arbetskostnader eller andra utgifter som kan dyka upp under arbetets gång.

Genom att reservera en del av budgeten för oväntade kostnader kan man undvika att projektet överskrider budgeten och därmed säkerställa att man får valuta för pengarna. Det är också viktigt att ha realistiska förväntningar på värdeökningen av fastigheten efter takbytet. Genom att ta hänsyn till alla dessa faktorer kan man planera och genomföra takbytet på ett effektivt sätt och undvika onödiga kostnader.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att använda den här tjänsten är enkel och snabb. Det tar bara någon minut att registrera sig och börja använda tjänsten. Dessutom är det helt förbehållslöst, vilket innebär att användarna inte behöver oroa sig för att deras personliga information kommer att delas med någon annan. Fördelarna med att använda tjänsten inkluderar:

 • Enkel registrering
 • Snabb och effektiv användning
 • Helt förbehållslöst

Användare kan vara säkra på att deras personliga information kommer att vara säker och skyddad när de använder tjänsten.

4. Hitta kompetenta hantverkare med relevant erfarenhet

Att lägga skifferplattor på taket är en utmaning som kräver mycket erfarenhet och skicklighet. Tyvärr finns det inte så många hantverkare som har erfarenhet av att lägga skiffertak, vilket gör det svårt att hitta rätt entreprenör för jobbet. För att undvika problem är det viktigt att hitta en hantverksfirma med rätt erfarenhet och kompetens. Ett utmärkt sätt att göra detta är att registrera ditt projekt på Byggstart. Där finns en samling av kvalitetssäkrade entreprenörer som har erfarenhet av att lägga skifferplattor på taket, så det blir enklare för dig att hitta rätt. Byggstart har redan kontrollerat referenser, kreditvärdighet och eventuella tillstånd för alla företag som är med i nätverket. Dessutom fortsätter Byggstart att kvalitetssäkra löpande för att se till att alla företag som är med i nätverket upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid. Att lägga uppdrag på Byggstart är gratis och du matchas med entreprenörer som är kvalificerade för ditt projekt. Dessa entreprenörer kommer först på platsbesök för att se till att de har rätt erfarenhet och kompetens för jobbet. Därefter får du ett flertal anbud utan några förpliktelser. Genom att använda Byggstart kan du vara säker på att du anlitar en kompetent hantverksfirma med relevant erfarenhet av att lägga skifferplattor på taket.lagga-skiffertak

5. Ta in flera offerter

I anbudsprocessen är det viktigt att ta in flera offerter från olika entreprenörer för att säkerställa att priset är marknadsenligt och relevant. För att jämföra offerterna bör de innehålla samma material och arbetsmoment. Genomsnittspriset av de olika offerterna kan hjälpa till att bestämma ett rimligt pris. Dessutom kan man förhandla med entreprenörerna för att få rabatter på priset. För att få flera offerter kan man använda sig av olika anbudstjänster som erbjuder flera offerter från olika entreprenörer.

6. Skapa en realistisk tidsplan

Efter att entreprenören har valts är det viktigt att skapa en tidsplan för genomförandet av uppdraget. Syftet med tidsplanen är att ge både entreprenören och beställaren en gemensam förståelse för vad som ska göras och när det ska vara klart. Det är dock viktigt att komma ihåg att en tidsplan är ett levande dokument och det är inte alltid möjligt att hålla den till punkt och pricka. En genomtänkt tidsplan från början gör det enklare att hantera eventuella förändringar längs vägen och att upptäcka eventuella förseningar under projektets gång. För att skapa en realistisk tidsplan är det viktigt att ta hänsyn till tillgängliga arbetstimmar och att inte överbelasta resurserna. Det är också viktigt att vara öppen för justeringar av tidsplanen om det behövs för att säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt. En tidsplan kan vara till stor hjälp för att hålla projektet på rätt spår och för att se till att det slutförs inom utsatt tid.

7. Undvik att utföra arbete utan tillräcklig kompetens

För många husägare kan det verka lockande att själva ta på sig byggarbetet för att spara pengar. Men när det gäller att lägga skiffertak är det viktigt att överlåta arbetet till professionella hantverkare. Detta är ett specialistarbete som kräver en hög nivå av yrkesskicklighet och erfarenhet. Dessutom utförs arbetet på hög höjd, vilket kan vara farligt om man inte har erfarenhet av takarbete. Att utföra arbete utan tillräcklig kompetens kan leda till allvarliga konsekvenser, både för personen som utför arbetet och för andra som befinner sig i närheten. Därför bör man undvika att ta på sig arbete som man inte har tillräcklig kompetens för. Som husägare och byggherre bör man dock inte hålla sig helt borta från byggplatsen. Det är viktigt att besöka byggplatsen regelbundet för att se till att arbetet utförs enligt planen. Dessutom kan hantverkarna ha frågor som rör bygget och behöver kommunicera med byggherren. När det gäller takarbete kan det vara nödvändigt att ses för att ta beslut kring frågor som rör material eller budget. Därför är det en god idé att finnas på plats och vara tillgänglig för hantverkarna. Sammanfattningsvis är det viktigt att undvika att utföra arbete utan tillräcklig kompetens, särskilt när det gäller specialistarbete som takläggning. Istället bör man överlåta arbetet till professionella hantverkare och vara närvarande på byggplatsen för att se till att arbetet utförs enligt planen.

8. Genomför slutbesiktning

Efter att ett byggprojekt har avslutats är det viktigt att utföra en slutbesiktning så snart som möjligt. En självständig besiktningsman eller annan fackkunnig person kan utföra besiktningen. Särskilt när det gäller tak är detta moment mycket viktigt. Eventuella brister i takarbetet behöver identifieras och åtgärdas så snabbt som möjligt. Vid läggning av ny takbeläggning är det viktigaste syftet med slutbesiktningen att verifiera att det inte finns några läckage. Om det har gjorts förbättringar på själva grundstrukturen behöver man även säkerställa att arbete och material uppfyller alla gällande krav och normer. Slutbesiktningen bör ske så snart som möjligt efter att byggprojektet har avslutats. Detta för att eventuella brister ska kunna åtgärdas snabbt och för att säkerställa att taket och byggprojektet uppfyller alla krav och normer.

9. Glöm inte att be om dokumentationen

Efter att projektet är slutfört är det viktigt att få tag i all dokumentation som rör projektet. Detta inkluderar en detaljerad beskrivning av arbetet som utförts och vilka material som använts. Detta kan vara till stor hjälp för framtida underhåll och eventuella ombyggnationer. Dessutom kan dokumentationen vara användbar vid fastighetstaxering eller vid värdering av bostaden inför en försäljning. Det är också viktigt att ha alla kvitton och garantibevis i ordning för eventuella garantiärenden eller reklamationer. Genom att se till att all dokumentation är på plats kan man säkerställa att man har all nödvändig information om projektet för framtida behov. För att underlätta hanteringen av dokumentationen kan man använda sig av tabeller eller punktlistor för att göra informationen mer överskådlig. Det är också viktigt att vara tydlig och använda fetstil för att markera viktig information.

Kom igång med anbudsprocessen

När man behöver hitta en lämplig entreprenör för att lägga skiffertak kan det vara en utmaning. Skiffer är ett exklusivt material som kräver erfarenhet och kompetens. För att underlätta sökandet efter lämpliga hantverkare kan man registrera projektet hos Byggstart. Byggstart är en tjänst som samlar kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på en och samma plattform. Endast firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får fortsätta att vara en del av tjänsten. Det är gratis att lägga ut uppdrag och man kommer då att sättas i kontakt med entreprenörer som är väl lämpade för det specifika projektet. Efter att entreprenörerna har varit ute på plats för besiktning kommer man att få in anbud, helt utan förpliktelser. Detta ger en möjlighet att jämföra olika anbud och välja den entreprenör som passar bäst för projektet. Genom att använda Byggstart kan man spara tid och undvika att välja en oerfaren entreprenör som kan leda till problem och extra kostnader. För att komma igång med anbudsprocessen kan man följa dessa enkla steg:

 • Registrera projektet hos Byggstart
 • Välj lämpliga entreprenörer som är satta i kontakt med dig
 • Låt entreprenörerna besiktiga platsen
 • Jämför anbuden och välj den entreprenör som passar bäst för projektet.

Genom att använda Byggstart kan man känna sig trygg och säker på att man väljer en erfaren och kompetent entreprenör för sitt projekt.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att använda denna tjänst är enkelt och kräver bara några minuter av din tid. Det är helt förbehållslöst, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att dina personuppgifter kommer att delas med tredje part. Här är några av fördelarna med att använda denna tjänst:

 • Snabb och enkel registrering
 • Inga dolda kostnader eller avgifter
 • Tillgänglig dygnet runt från vilken enhet som helst
 • Säker och pålitlig databehandling

Genom att använda denna tjänst kan du enkelt och säkert hantera dina personuppgifter utan att behöva oroa dig för integritetsfrågor.

Vanliga frågor

Vilka är kostnaderna för material och arbete vid installation av skiffertak?

Kostnaderna för material och arbete vid installation av skiffertak kan variera beroende på olika faktorer såsom storlek på taket, typ av skiffer, och arbetskraftskostnader. Generellt sett kan materialkostnaderna för skiffer vara högre än för andra takmaterial såsom tegel eller betongpannor. Arbetskraftskostnader kan också vara högre eftersom installation av skiffertak kräver mer specialiserad kunskap och erfarenhet.

Hur lång är förväntad livslängd på ett skiffertak?

Livslängden på ett skiffertak kan variera beroende på olika faktorer såsom kvaliteten på materialen, installationen, och underhåll. Generellt sett kan ett väl installerat och underhållet skiffertak hålla i upp till 100 år. Det är dock viktigt att notera att livslängden kan påverkas av olika faktorer såsom klimatförhållanden och skador från yttre påverkan.

Kan man installera solceller på ett skiffertak och hur påverkar det konstruktionen?

Ja, det är möjligt att installera solceller på ett skiffertak. Installationen av solceller påverkar dock konstruktionen av taket eftersom det kräver extra stödstrukturer för att hålla solcellerna på plats. Det är viktigt att anlita en erfaren och kunnig entreprenör för att säkerställa att installationen görs på rätt sätt och att takets struktur inte påverkas negativt.

Var kan man köpa takskiffer och vad bör man tänka på vid inköp?

Takskiffer kan köpas från olika byggvaruhandlare och specialiserade återförsäljare. Det är viktigt att köpa från en pålitlig och erfaren leverantör för att säkerställa att kvaliteten på skiffern är hög och att den uppfyller alla nödvändiga säkerhetskrav. Vid inköp av takskiffer är det också viktigt att ta hänsyn till faktorer såsom storlek, färg och form för att säkerställa att skiffern passar väl till taket och till övriga byggnadens utseende.

Vilka metoder används för att montera skiffer på tak?

Det finns olika metoder för att montera skiffer på tak, beroende på typ av skiffer och takets utformning. Generellt sett används en metod som kallas ”dubbel täckning” där skifferplattorna läggs ovanpå varandra i en överlappande formation. Det är också vanligt att använda spik eller klammer för att säkra skiffern på plats. Det är viktigt att anlita en erfaren entreprenör för att säkerställa att skiffern monteras på rätt sätt och att taket är säkert.

Hur underhåller man ett skiffertak för att förlänga dess livslängd?

För att förlänga livslängden på ett skiffertak är det viktigt att utföra regelbunden underhåll och inspektion. Detta kan inkludera rengöring av taket för att ta bort smuts och föroreningar, reparation av skador eller sprickor, och byte av skifferplattor vid behov. Det är också viktigt att se till att taket är ordentligt ventilerat för att förhindra fukt- och mögelskador.