Marktjänst en del av fastighetsskötseln

Bland det första som besökare besökare till din fastighet ser, oavsett vilken typ av fastighet du har, är hur välvårdad din mark är (eller inte är). Fastighetens mark är viktigt för såväl det första intrycket som för fastighetens värde. Att vårda marken och upprätthålla en välvårdad sådan kan vara ett heltidsjobb, och att välja vilken extern leverantör du ska anlita för att utföra denna tjänst är ett stort beslut att fatta. Som fastighetsägare eller förvaltare vill du naturligtvis anlita ett företag som gång på gång ser till att din mark ser bra ut, utan att ställa några onödiga frågor.

Vi har de resurser och den utbildade personalstyrka som krävs för att säkerställa att ingenting lämnas ogjort. Vi utför marktjänst i Stockholm på flera olika platser, och säkerställer att marken gör ett bra intryck på fastighetens besökare. Vårt mål med att tillhandahålla marktjänster är att se till så alla som sätter en fot på den mark som tillhör din fastighet bär med sig ett gott och långvarigt intryck av markens skick. Med marktjänster via Zäkra garanteras du en högkvalitativ tjänst och som fastighetsägare kan du känna dig trygg med att området tas väl om hand.

Marktjänst en del av fastighetsskötseln

Högkvalitativ marktjänst i Stockholm

Marktjänst kan innefatta en rad olika områden såsom gödning, trimning, skadedjursbekämpning, bevattning samt borttagande av is och snö. Vi rensar våra kunders mark från alla former av skräp på samma sätt som vi skulle göra om marken var vår egen. Såväl befintliga som potentiella kunder, hyresgäster och andra intressenter kommer känna sig välkomna och säkra på att du ger din utemiljö den omvårdnad den så väl förtjänar.

Tack vare våra professionella medarbetare kan vi tillhandahålla en rad olika högkvalitativa tjänster inom marktjänst i Stockholm. Det är våra duktiga medarbetare som utgör grundfundamentet i vår verksamhet. Det är därför vi noga väljer ut alla medarbetare, genom att leta efter personer med en särskild integritet, beslutsamhet och känsla av yrkesstolthet. När vi väl har valt ut dessa individer, ger vi dem en gedigen utbildning för att säkerställa att de kan hantera alla situationer som de ställs inför i sitt arbete med att hålla efter våra kunders marker.

Vi försöker hela tiden att göra ett ännu bättre jobb och att utföra arbetet på ett mer effektivt sätt. Vi gör helt enkelt vad som krävs, vilket innebär att vi gör det som är nödvändigt för att tillhandahålla utmärkta tjänster, även om det betyder att vi tvingas anstränga oss lite extra. Resultatet av detta är en sammansvetsad personalstyrka bestående av kvalificerade yrkesmän som tillgodoser dina behov av marktjänst i Stockholm.