En mer hållbar e-handel

E-handeln har visat sig ligga efter i jämförelse med de fysiska butikerna när det kommer till hållbarhet. Logistiken har visat sig vara det stora problemområdet ur ett hållbarhetsperspektiv och det är inte fraktbolagens koldioxidutstläpp eller emballeringen som är det stora bekymret. Utmaningen ligger istället på returhanteringen.

Generös returhantering är ett försäljningsargument som väger tungt när konsumenter väljer mellan nätbutiker. I de fall där kunden själv får stå för returkostnad och emballering är det vanligt att man väljer att behålla varor som man egentligen hade velat returnera. Kunderna förväntar sig att returprocessen ska vara lika bekväm och välfungerande som själv köpprocessen och upplever det som ett problem om så inte är fallet. Även många e-handlare ser returerna som ett problem, vilket gör att returhanteringen riskerar att bromsa e-handelns utveckling och tillväxt framöver. Returerna är inte bara ett problem och en utmaning för e-handeln utan utgör också en möjlighet för e-handlare att charma sina kunder.

Svensk ehandel

Under åren som gått har det tillkommit en rad webbhandlare från Sverige och vi utmärker oss hela tiden som ett av de mer internetorienterade länderna. Bredbandsspridningen är internationellt hög vilket kanske är en av faktorerna som gjort att allt fler startar verksamhet via nätet. Footways Daniel Mühlbach har varit involverad i ett par större företag som enbart jobbat via internet. I nuläget är de bland de största vad gäller skor och vägen tycks se bra ut fram igenom.

 

Ett ohållbart kundbeteende

Ur ett hållbarhetsperspektiv bör dock såväl e-handlare som konsumenter arbeta för att minska andelen returer. Så kallade Zalando-partyn och andra tillställningar där de beställda kläderna används en gång, fotograferas för bloggar och sociala medier och senare skickas tillbaka är förstås inte bra för e-handelns hållbarhet. Här är det viktigt att både e-handlare och kunder ändrar uppfattning och anammar ett mer hållbart tänk. Kanske behövs nya regler kring returhantering och konsumentskydd?

Andelen returer skulle också kunna minskas genom tydligare produktbilder som gör att kunden får en bättre bild av hur produkten ser ut, produktbeskrivningar som verkligen ger kunden den information som behövs för att avgöra om produkten är rätt eller inte. När det gäller kläder och skor är också ett bra måttsystem att föredra.

Paketboxar istället för paketombud

Ett annat steg mot en mer hållbar näthandel är de paketboxar som har börjat placeras ut i vissa fastigheter runtom i landet. Som det är idag kan konsumenter tvingas åka till olika paketombud och hämta paket eftersom de olika fraktbolagen ofta har skilda utlämningsställen. Genom att istället låta privatpersoner hämta ut eventuella paket i paketboxar, som alla inblandade logistik företag kan lämna paket i, underlättar man både för konsumenter, logistikföretag och minskar koldioxidutstläppen.