Vad gör ett medium?

Vad gör ett medium?

Det finns förmodligen en mängd olika tolkningar om vad ett medium egentligen gör, både hos dom själva och hos andra människor som är nyfikna. Generellt sett så sägs det att ett medium på något sätt kan få kontakt med ”andra sidan” och att ha förmågan att på ett andligt sätt leda folk antingen med hjälp av exempelvis en seans, lägga kort eller utföra healing.

Privat sittning eller seans

Det är skillnad på att träffas själv med ett medium eller en grupp. Det senare kallas för senans och är en sammankomst där en grupp personer samlas tillsammans till mediet som sedan förmedlar kontakt mellan besökarna och den andra sidan. Det kan vara anhöriga eller bekanta till någon eller några i sällskapet som kännetecknas genom att mediet beskriver utseenden, personligheter, ålder och namn.

Under en privat sittning träffas man ensam med ett medium som beskriver vad han eller hon ser i det aktuella rummet. Kanske dyker några anhöriga upp som vill förmedla något viktigt. Ibland kan det ta lång tid innan man får kontakt och ibland sker det genast och man ska inte hänga upp sig på tiden för sittningen, utan fokusera på det man faktiskt får ut av besöket.

Vägledning med kort

En del medier ägnar sig åt att lägga kort, och då handlar det inte om en vanlig lek med hjärter och spader utan de så kallade tarotkorten. Med hjälp av korten kan man få en fingervisning om vilken väg man ska gå. Kort för den här typen av andlig vägledning har funnits sen 1400-talet och bär alltså på en lång historia men de sägs än idag kunna öka självmedvetenhet samt att hjälpa till vid livets olika vägskäl.

De flesta medium erbjuder olika tjänster där de utgår ifrån sig själva och sina egna förmågor. Besöker man olika medium kommer man förmodligen få olika upplevelser och inget behöver nödvändigtvis vara mer rätt än det andra. Att träffa ett medium, vare sig det är för en seans eller en sittning med kort, så handlar det mycket om att få den rätta känslan, så om man är intresserad av andevärlden och det mystiska kan man behöva träffa några olika innan det känns helt rätt.

Du kan fortsätta läsa och få guidning via Tarotguiderna.