Tarotguiderna tyder dina drömmar

Tarotguiderna tyder dina drömmar

Tarotguiderna ägnar sig åt mycket mer än enbart kanalisering och att lägga tarotkort. Du kan bland annat få hjälp med drömtydning. Men vad innebär det egentligen att tyda drömmar?

Du har säkerligen vid något tillfälle haft den klassiska “prov-drömmen”. Du drömmer att du är sen till lektionen och riskerar att missa provet, eller så kan du inte hitta rätt klassrum. Eller så har du inte pluggat tillräckligt mycket inför provet eller kanske pluggat fel ämne. Du får panik.

När du vaknar avfärdar du drömmen som något obetydligt – du har trots allt inte pluggat på många år. Eller så kanske du omedelbart får en känsla för hur drömmen återspeglar det som just nu pågår i ditt liv. Det är möjligt att drömmen manifesterar hur dåligt förberedd du känner att du är inför ett projekt på jobbet eller att du påminns om att du ska skriva en rapport som du har glömt bort.

De flesta av oss ägnar inte särskilt mycket uppmärksamhet åt våra drömmar. Här i västvärlden anses trots allt drömmar vara ett område där psykoanalytiker försöker knäcka koden till psykoser och neuroser. Men i själva verket kan drömmarna vara väldigt användbara verktyg för att upptäcka sig själv och för att lösa problem. Allt som krävs för att lära sig tolka drömmar är lite övning. Du kan också ta hjälp av Tarotguiderna för att tyda dina drömmar.

Några vanliga drömtydningar

Här följer några exempel på vanliga fenomen i drömmar och deras betydelser:

  • Du faller: osäkerhet, en känsla av att du har tappat kontrollen eller en känsla av att du på något sätt hotas.
  • Du jagas: du flyr från de saker du fruktar.
  • Du tappar tänderna: ångest, oro kring din självbild, en oförmåga att få ett grepp om något.
  • Du är naken offentligt: du känner dig sårbar eller orolig inför någonting som har hänt eller kommer att hända, eller så vill du synas.
  • Du flyger: en önskan om frihet, du överskrider begränsningar. Du ger uttryck för kreativ energi.

Alla kulturer tolkar drömmar på olika sätt. För mer information om drömtydning rekommenderar vi att du tar kontakt med Tarotguiderna.