Kostnad för privatlån

Att ta ett lån för att konsumera, eller hantera befintliga krediter, är en vanligt förekommande trend som de flesta har en relation till. Antingen genom att man själv har ansökt om lån eller till följd av att man känner andra som gjort detta. Viktigt innan man går in i en lånesituation är att jämföra räntor samt tilläggsavgifter. Dessa faktorer varierar stort mellan olika banker och kreditinstitut. Beroende på differensen kan detta i slutänden vara avgörande för valet av bank. Utbudet erbjudanden gällande privatlån är inte bara förknippat med de större aktörerna på finansmarknaden. Tvärtom finns en uppsjö valmöjligheter för konsumenten. Att gå till sin bank för att teckna ett privatlån är kanske det vanligaste alternativet. Detta eftersom det finns en befintlig relation till banken, vilket i förlängningen kan innebära ett något bättre förhandlingsläge. Vissa gånger kan man dock vara intresserad av att vända sig till någon annan förmedlare av lån. Antingen för att de senare har bättre villkor eller för att man inte vill lägga den tid som krävs vid en traditionell kontakt med banken.

Jämför räntor

Det finns olika låneformer som betingar olika räntenivåer. Ett bolån har t.ex. en förhållandevis låg ränta i jämförelse med ett privatlån. I och med de amorteringskrav som nu gäller, samt då man initialt behöver lägga en handpenning på lånet, har banken stor säkerhet och möjlighet att få tillbaks pengarna vid försäljning. Vid utebliven betalning kan banken driva fram en tvångsförsäljning. Detta är dock någonting som banken försöker undvika då det kostar både tid och pengar. Lån beviljas därför sällan om banken anser att risk föreligger. Istället beviljas lån till den som anses ha förutsättningar att betala.

Dessa argument ligger till grund för den lägre räntenivån. Vid privatlån finns ingen säkerhet för skulden. Därför görs en grundlig bedömning av kredittagarens ekonomi och situation. För att på bred front kunna täcka kostnader till följd av uteblivna har privatlån betydligt högre ränta. Denna räntesats är ofta individuell och sätts utifrån risknivå. Här finns en rad möjligheter att jämföra privatlån ränta med räntor för andra lån.

Låneformer och effektiv ränta

När det gäller räntejämförelser är det viktigt att man har klart för sig vad effektiv ränta innebär. Effektiv ränta är totalkostnaden för lånet och uttrycks i form av årsränta. Den ränta som marknadsförs är i regel utan uppläggningskostnader och övriga tilläggsavgifter. I räntejämförelser är det avgörande att man jämför rätt värden. Den effektiva räntan anger totalkostnaden för låntagaren och är beloppet som påverkar dennes utgifter, varför denna ofta är att föredra.