Skalskydd vid lägenhetslarm: vad är det?

Skalskydd vid lägenhetslarm: vad är det?

Skalskydd är ett vanligt begrepp när man pratar om larmsystem, men vad betyder det egentligen? Och vad innebär det vid lägenhetslarm. Det skriver vi om i den här texten!

Skydd av lägenhetens yttre punkter

Den korta versionen är att skalskydd är ungefär vad det heter – ett skydd av känsliga yttre punkter i husets ”skal”, d.v.s. framförallt dörrar och fönster. Begreppet används för att göra skillnad mellan olika typer av skydd. Medan skalskydd omfattar hela lägenheten innebär t.ex. punktskydd att man skyddar ett specifikt objekt eller ett tydligt avgränsat område inom bostaden. Vad begreppet betyder i praktiken är inte fullt så självklart, eftersom olika leverantörer använder ordet skalskydd i sin marknadsföring, även om det är relativt uppenbart att det knappast kan vara komplett. Ett larmpaket med två magnetkontakter innehåller inget skalskydd om lägenheten har mer än en dörr och ett fönster, särskilt om lägenheten befinner sig på bottenvåningen.

Skalskyddet ska utgöra ett mer eller mindre komplett yttre skydd av en lägenhet. Men beroende på området och vilken utrusning som används kan olika skalskydd ha en varierande konstruktion. Med ett lägenhetslarm som exempel kan larmet vara indelat i zoner eller grupper, där skalskyddet är en sådan grupp. Den består vanligtvis av magnetkontakter på fönster och dörrar, medan t.ex. rörelsedetektorer tillhör en separat grupp. Skalskyddet bör med andra ord lösa ut lägenhetslarmet redan innan någon trängt in i bostaden. På så sätt kan du ha skalskyddet aktiverat när du är hemma och ha ett fullgott inbrottsskydd utan risk för att du själv utlöser larmet.

Skalskydd sällan komplett i lägenhetslarm

I ett lägenhetslarm är det förhållandevis ovanligt att skyddet är helt och hållet komplett, det vill säga att alla sannolika (och även osannolika) angreppspunkter är skyddade. Normalt sett väljer man att larma på strategiska platser där man kan anta att risken är högst för att någon bryter sig in, exempelvis dörrar och fönster i bottenplan. Det här skyddet kompletteras sedan med kameror och rörelsedetektorer som täcker in fria ytor. Det här gäller framförallt lägenhetslarm för lägenheterna på bottenplan. I de flesta larmpaket ingår helt enkelt inte tillräckligt många magnetkontakter eller motsvarande för att skalskyddet ska kunna säkra upp alla dörrar och fönster. Särskilt i en bostad med flera lägenheter glömmer man oftast bort lägenheterna på bottenplan som en riskzon. Man larmar bara huvudporten och glömmer fönster och altandörrar som är lika riskfyllda för att användas vid inbrott.