Så gör du vid akut tandsmärta

Så gör du vid akut tandsmärta
Med akuta besvär menas att du behöver vård inom kort och inte kan vänta till ordinarie öppettider. Du behöver därmed söka akuttandvård eller få hjälp hur du ska hantera dina smärtor.

Börja med att ta kontakt med din ordinarie tandläkare. Många erbjuder akuttandvård inom de ordinarie öppettiderna. En del tandläkare lovar även akuttider samma dag så länge det minst är ett par timmar till de stänger. I de flesta fall kan akuta problemen lösas på detta sätt.

Dygnet runt kan vårdguiden på 1177 kontaktas. Dessa tar emot samtal inom alla vårdrelaterade frågor. Anser de att akutvård behövs kan de ge remiss till akuten eller annan öppen vårdinrättning.

Utöver de tandläkare som har akuttandvård på helger och nätter kan jourtandvården ge vård. Detta i likhet med hur familjeläkarjouren ger allmänvård under dessa tider.

Utslagna tänder

En vanlig orsak till behov av akuttandvård är utslagna tänder. Första steget är att försöka skölja av tanden och sätta tillbaka den på sin plats. Med lite tur kan den fästa så pass bra att den kan förvaras i munnen till du fått en akuttid.

I det fall tanden inte kan sättas tillbaka är det bästa alternativet att lägga den i ett glas med mjölk. Finns inte heller detta alternativ bör den hållas i munnen.

Kontakta läkare vid yrsel

Om skadan har uppstått vid olycka eller misshandel bör man även se på sitt allmäntillstånd. En person som är yr eller upplever att man kommer att svimma bör direkt kontakta läkare. Det smidigaste är att kontakta 1177 om det inte är livshotande varpå de får avgöra var vård kan nås. Vid allvarliga symtom bör 112 ringas.

Alltid gratis för barn

All tandvård i Sverige är gratis så länge som personen maximalt är 19 år. Vid allmänna besvär bör ordinarie tandläkare kontaktas men är det akuta besvär kan man vända sig till vilken klinik som helst i Sverige.

Planera – Välj tandläkare med akuttandvård

Du väljer själv vilket tandläkare du vill vara skriven hos och som därmed kallar dig till kontroller. Det är även hit du i första hand går vid akuta problem. Genom att välja en tandläkare som har öppet alla dagar om året och alltid erbjuder akuttandvård finns hjälpen nära som hos akuttandläkarestockholm.net.