Om begravning i närheten av Västerås stad

Vill du hitta en specifik dödsannons från en person som avlidit i Västerås? Det finns framförallt två vägar. Antingen söker du via de lokala tidningarna eller så sker sökning via portalen Familjesidan.se.

En lokal dagstidning i Västerås är Vestmanlands Läns Tidning. De flesta anhöriga som anlitar en begravningsbyrå brukar därmed sätta in en dödsannons i denna tidning. Därmed kan vänner och bekanta se annonsen och exempelvis kontaktuppgift till den begravningsbyrå som anmälan sker till om man tänker komma på begravningen. Annonserna syns både i papperstidningen och den digitala tidningen. För att se dödsannonser i den digitala tidningen besöks enklast Vlt.se varpå man söker upp familjesidan. På sidan finns både födelsedagsannonser och dödsannonser. Man kan även härifrån lägga upp sin egen annons.

Däremot brukar generellt en begravningsbyrå sköta den biten vilket gör att utseende på annonsen även utförs i samråd med denna begravningsbyrå. Högst upp visas de aktuella dödsannonserna och under dessa finns länken ”Visa fler minnes-annonser”. Genom att klicka på den kan man se ett par tusen annonser. Det är därmed möjligt att hitta annonser långt bak i tiden. Däremot är det inte möjligt att söka efter ett specifikt namn eller personnummer då detta enbart är bilder (inscannade annonser).

Dödsannonser i tidning

En annan tidning i Västerås är Västerås Tidning. Den är däremot betydligt mindre och de flesta väljer därmed att publicera dödsannonsen på Vlt i första hand. Ett annat alternativ är att använda portalen Familjesidan.se. Den begravningsbyrå som anlitats har med största sannolikhet även publicerat dödsannonsen på denna portal. Det är nämligen ett samarbete mellan företag över hela Sverige för att skapa en gemensam portal som underlättar för de anhöriga vid dödsfall. Fördelen är att man här kan söka efter annons utifrån begravningsbyrå eller den tidning som förmodas ha publicerat annonsen. Boendes i Västerås och städer omkring kan alltså söka upp Vestmanlands Läns Tidning och se vilka annonser som senast lagts upp. Då portalen byggdes upp 2007 finns annonser ända bak till den tiden.

Ännu en väg är att gå till nämnd begravningsbyrå i Västerås som bistår vid begravning. Eftersom de generellt är med och utformar dödsannonsen kan de med stor sannolikhet även få fram aktuella annonser. De kan däremot inte alltid visa upp annonser som inte längre är aktuella.