Fem vanliga frågor kring bastun

Bland vanliga frågor handlar det om att bastun inte blir varm. Det första man kan kontrollera är att aggregatet fungerar som det ska. Är detta varmt och värmer upp stenarna är det till stor sannolikhet stenarna som behöver bytas ut. Stenarnas funktion i en bastu är att ackumulera värmen som skapas. Men stenar som är spruckna kan inte ha lika bra effekt vilket alltså kan vara en orsak till sämre värme. Är det vedeldad bastu finns flera faktorer som kan vara orsak bakom problemet. Det kan bland annat vara läckage eller för dåligt sotad skorsten.

Vilket material kan golvet bestå av?

Utgå från att en bastu är ett våtrum. Du kan därmed använda samma material på golvet som i andra våtrum i hemmet. Basen ska därmed först vara en fuktspärr och tydlig avrinning. Ovanpå detta kan trä, klinkers eller våtrumsmatta användas. Kontrollera gärna att materialet klarar av att vara i en bastu utifrån att värmen på lång sikt sliter mer på materialet än annars.

Vilket material kan väggen bestå av?

På väggar är det överlägset vanligast med bastupanel. Är det däremot en ångbastu är det bättre att välja plast eller kakel. Detta utifrån att väta kommer att rinna på väggarna på ett tydligare sätt än i en torrbastu.

Varför upplevs värmen så olika i olika modeller?

Det är luftfuktigheten som är helt avgörande för hur varm en bastu upplevs. Med en hög luftfuktighet kommer man känna värmen tydligare än om det är torrbastu. Detta kan exempelvis ses när en ångbastu jämförs mot torrbastu. Det är inte ovanligt att det bara är 45 – 50 grader i en ångbastu men då är istället luftfuktigheten närmare 100 %. Det kommer ändå att upplevas ungefär lika varmt som om det är 70 – 80 grader i en bastu med betydligt mindre luftfuktighet.

Vad finns det för olika bastumodeller?

Torrbastu har främst el-aggregat som driver upp värmen. Våtbastu har stora likheter med torrbastun men kräver skorsten. Det är genom att lägga vatten på stenarna som man reglerar hur varmt det ska upplevas i bastun. Det som är speciellt för ångbastun är den mycket höga luftfuktigheten. Därmed är temperaturen lägre men fuktigheten gör att det ändå upplevs så varmt. Infraröd bastu innebär att värmen skapas av infraröd strålning. Det blir därmed inte speciellt varmt i rummet då strålningen enbart värmer organiskt material.