Lägga ett platt tak

Lägga ett platt tak – En steg-för-steg guide

Att bygga eller renovera ett tak kan vara en stor investering och det är viktigt att göra rätt val. För att hjälpa till i processen har vi sammanställt några tips för att välja rätt takentreprenör och göra en realistisk budget.

För nybyggen är det viktigt att överväga om ett platt tak är rätt val för bostaden. Vid omläggning av befintligt platt tak bör man prioritera kvalitet före pris. Det är också viktigt att hitta en kompetent takentreprenör med rätt erfarenhet och följa upp arbetet under projektets gång. Genom att göra en slutbesiktning och regelbundet rengöra och underhålla taket kan man förlänga dess livslängd. Vi ha skrivit en liknande artikel om detta här Lägga skiffertak.

 • Överväg om ett platt tak är rätt val för bostaden
 • Prioritera kvalitet före pris vid omläggning av befintligt platt tak
 • Hitta en kompetent takentreprenör med rätt erfarenhet och följ upp arbetet under projektets gång

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

När man överväger att lägga ett platt tak kan det vara svårt att veta var man ska börja. Byggstart har samlat åtta tips för att hjälpa dig på vägen. Här är några av de viktigaste punkterna att tänka på:

 • Se till att taket är ordentligt isolerat för att undvika fukt- och mögelproblem.
 • Använd högkvalitativa material för att säkerställa hållbarhet och lång livslängd.
 • Tänk på takets lutning för att undvika vattenansamlingar och översvämningar.
 • Anlita en pålitlig takentreprenör med erfarenhet av platta tak för att undvika problem och misslyckanden.

Det är viktigt att inte bara tänka på kostnaden utan också på kvaliteten och hållbarheten på taket. Genom att använda Byggstart kan man få upp till tre förbehållslösa anbud från pålitliga takentreprenörer, vilket sparar tid och pengar.

1. För nybyggen: Överväg om ett platt tak är rätt val för bostaden

Ett platt tak ger en modern och stilren design till bostaden. Det är dock viktigt att man har koll på de unika utmaningar som följer med detta taktyp innan man bestämmer sig för att bygga hus med platt tak. En av de största utmaningarna med platta tak är dränering. Det är viktigt att taket byggs enligt gällande regler och föreskrifter för att undvika skador på resten av konstruktionen. Materialen måste också upprätthålla en hög kvalitet och taket och avrinningen måste sluta tätt. Detta problem existerar inte i lika hög utsträckning för sadeltak. En annan utmaning är att det inte alla entreprenörer och hantverkare som har tillräcklig kompetens för att bygga och lägga platta tak.

Det kan därför vara svårare att hitta en firma som kan ta sig an jobbet. Livslängden på ett platt tak är också kortare än för ett sadeltak. Ett platt tak måste bytas ut vart 20 till 30 år, medan man kan vänta längre innan man måste lägga om ett sadeltak. Detta är något som man bör ta hänsyn till när man bygger och planerar för framtiden. Det är viktigt att man har en klar bild över vad det innebär att bygga ett platt tak och hur det skiljer sig från sadeltak. Platta tak är dock inte nödvändigtvis mer komplicerade eller mindre effektiva än sadeltak, men de medför en del utmaningar som man bör vara medveten om. För att undvika problem med dränering och byggtekniska utmaningar bör man anlita en kvalificerad firma med erfarenhet av att bygga platta tak. Detta kommer att säkerställa att taket byggs korrekt och att det håller i många år framöver.

2. Vid omläggning av befintligt platt tak: prioritera kvalitet före pris

När man planerar att byta ut ett befintligt platt tak är det viktigt att prioritera kvalitet framför pris. Att välja ett billigt taktäckningsmaterial kan leda till allvarliga konsekvenser för hela byggnaden om något går snett. Därför bör man undvika att spara in på kostnaderna så långt budgeten tillåter. Byggstart har sett exempel på fall där en dålig takbeklädnad på platta tak har lett till stora och bestående skador. Det är därför viktigt att tänka med hjärnan och inte plånboken när man planerar projektet. När man ska bygga ett hus med ett platt tak är det också viktigt att hitta en entreprenör med spetskompetens. Att lägga ett nytt platt tak kräver särskilda kunskaper och inte alla entreprenörer har kapacitet för att ta sig an uppgiften.

De flesta hus i Sverige byggs med sadeltak, vilket innebär att inte alla entreprenörer har utfört projekt med platta tak tidigare. För att säkerställa att taket blir vattentätt och av hög kvalitet bör man välja en entreprenör med erfarenhet av platta tak. Det är också viktigt att ta hänsyn till tjockleken på takbeklädnaden och dess komposition för att säkerställa att taket håller länge och inte kräver renovering inom en snar framtid. Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst För många företag är certifieringar en viktig del av deras verksamhet. Det kan dock vara en tidskrävande och kostsam process att genomföra en certifiering. Men det finns alternativ som tar mycket mindre tid och är helt förbehållslösa.

En sådan alternativ är att använda sig av självdeklarationer. Det innebär att företaget själv intygar att de uppfyller vissa krav och standarder. Det tar bara några minuter att fylla i och skicka in självdeklarationen, och det är helt kostnadsfritt. Det finns också olika verktyg och program som kan hjälpa företag att själva testa och verifiera att de uppfyller kraven för olika certifieringar. Dessa verktyg kan spara företag både tid och pengar, samtidigt som de kan vara till stor hjälp för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs.

3. Skapa en realistisk budget

När man ska lägga ett platt tak är det viktigt att ha en realistisk budget för att kunna utföra arbetet på ett högkvalitativt sätt. Att spara pengar på taktäckningsmaterial kan leda till problem på sikt, så det är viktigt att investera i kvalitet. Det är också viktigt att ha en budget som rymmer eventuella oförutsedda utgifter som kan uppstå under projektet. För att skapa en realistisk budget bör man ta hänsyn till flera faktorer, såsom kvadratmeterpris, kostnad för material och arbetskraft, eventuella rotavdrag och snittpris för liknande projekt. Det är också en god idé att ta in flera anbud för att kunna jämföra priser och välja det bästa alternativet.

När man ska lägga om taket på en befintlig bostad är det möjligt att man upptäcker röta och fuktskador som behöver repareras innan man kan fortsätta arbetet. Därför är det viktigt att ha utrymme i budgeten för eventuella extra kostnader som kan uppstå. Genom att skapa en realistisk budget och ta hänsyn till alla faktorer kan man säkerställa att arbetet utförs på ett högkvalitativt sätt och att projektet inte riskerar att bli försenat eller stå stilla på grund av bristande ekonomiska resurser.

4. Hitta en kompetent takentreprenör med rätt erfarenhet

När det kommer till att lägga platta tak är det viktigt att hitta en takentreprenör med rätt erfarenhet och kompetens. Det är inte alla entreprenörer som har den nödvändiga kunskapen och expertisen för att utföra arbetet på ett korrekt sätt. Därför är det viktigt att välja en entreprenör som har dokumenterad erfarenhet av liknande projekt. För att underlätta sökandet efter en kompetent takentreprenör kan man använda sig av gratistjänsten Byggstart.

Genom att registrera sitt projekt på Byggstarts hemsida och fylla i ett formulär, matchas man med entreprenörer som har specialkompetens inom olika arbetsområden, inklusive platta tak. Efter att ha gått igenom projektet med kunden, matchar Byggstart kunden med de entreprenörer som är mest lämpade för att slutföra arbetet. Kunden väljer sedan själv det anbud som passar bäst. Alla företag som finns på Byggstart har genomgått kreditkontroller och certifieringar. Dessutom kontrolleras referenser och försäkringar för alla företag i nätverket. På så sätt kan kunden vara säker på att de entreprenörer som matchas med dem är seriösa och pålitliga.

Det är viktigt att välja en takentreprenör med rätt erfarenhet och kompetens för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt. Genom att använda sig av Byggstart kan man enkelt och praktiskt hitta en kompetent takentreprenör som är lämpad för projektet.

5. Uppföljning av arbetet under projektets gång

Det är viktigt att byggherren gör regelbundna besök på byggarbetsplatsen för att hålla koll på projektets framsteg och eventuella förseningar. Genom att engagera sig i projektet och ha en öppen kommunikation med entreprenören kan man lösa eventuella problem som dyker upp under arbetets gång. För takläggning är det särskilt viktigt att man anlitar specialiserade entreprenörer med erfarenhet och kunskap inom området. Som husägare kan man inte bidra mycket själv, men genom att följa upp arbetet kan man säkerställa att arbetet utförs på ett professionellt sätt. Följande punkter kan vara till hjälp vid uppföljning av takläggningsprojektet:

 • Kontrollera att entreprenören följer säkerhetsföreskrifterna på arbetsplatsen.
 • Se till att taket är korrekt isolerat för att undvika energiförluster.
 • Kontrollera att takläggningen utförs enligt de avtalade specifikationerna och tidsplanen.
 • Se till att entreprenören har tillräckligt med material och utrustning för att slutföra projektet.
 • Följ upp med entreprenören om eventuella frågor eller problem som uppstår under arbetets gång.

6. Gör en slutbesiktning

Efter att taket har monterats på plats, är det dags att genomföra en slutbesiktning. Det är viktigt att denna besiktning utförs av en oberoende besiktningsman för att säkerställa att allt arbete har utförts korrekt och i enlighet med gällande föreskrifter. Slutbesiktningen är också en möjlighet att upptäcka eventuella brister i bygget som kan behöva åtgärdas. Vid läggning av platt tak är det särskilt viktigt att kontrollera att taktäckningsmaterialet har blivit fastsvetsat på rätt sätt för att undvika vatteninträngning. Det är också viktigt att kontrollera att samtliga avlopp fungerar som de ska. Genom att genomföra en noggrann slutbesiktning kan man undvika eventuella problem och säkerställa att taket håller under lång tid. Om man behöver hjälp med att lägga tak eller vill ha offerter på arbetet, kan man enkelt få tre offerter genom att använda en tjänst för detta ändamål.

7. Rengör och underhåll taket regelbundet

Alla taktyper kräver underhåll och rengöring för att förlänga livslängden och minimera risken för skador. Men platta tak kräver särskilt noggrannhet när det gäller underhåll. Det är viktigt att se till att dräneringen fungerar som den ska. Platta tak har vanligtvis integrerade avlopp för dränering, och det är viktigt att hålla dessa fria från löv, kvistar, sand och annan smuts. Om avloppet inte är i bra skick kan vatten bli liggande kvar på taket, vilket kan orsaka stora skador. Under vintern kan snömassor bli en stor belastning för taket, vilket kan leda till skador. Det är därför viktigt att skotta taket regelbundet för att undvika att snö samlas på taket. Isbildning i avloppet kan också leda till blockeringar, vilket kan orsaka allvarliga skador. Avloppet bör därför helst vara uppvärmt för att förhindra isbildning. Genom att rengöra och underhålla taket regelbundet kan man förlänga livslängden på taket och undvika kostsamma reparationer. Läs även artikeln Karriärvägar inom Vårdyrket.

8. Reguljärt inspektera taket för att förlänga dess livslängd

Platta tak har en kortare livslängd jämfört med andra taktyper. För att förlänga takets livslängd rekommenderas det att man utför en regelbunden inspektion av taket. Genom att inspektera taket med jämna mellanrum kan man upptäcka eventuella skador och brister i ett tidigt skede. På så sätt kan man utföra en reparation så fort en skada upptäcks och på så sätt förlänga takets livslängd. Att låta en kompetent takentreprenör inspektera taket är en liten kostnad i jämförelse med vad det kan kosta att reparera fuktskador och röta som orsakats av ett läckande tak. Det är även viktigt att notera att en regelbunden inspektion av taket kan hjälpa till att upptäcka och förebygga eventuella problem med avlopp och dränering på taket. Följande åtgärder kan vidtas för att regelbundet inspektera taket:

 • Inspektera taket minst en gång per år
 • Inspektera taket efter kraftiga stormar och nederbörd
 • Inspektera taket efter att ha utfört arbete på taket, till exempel rengöring av taket
 • Anlita en kompetent takentreprenör för en mer grundlig inspektion av taket

Genom att regelbundet inspektera taket kan man upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och på så sätt förlänga takets livslängd.

Börja leta efter en takentreprenör för platt tak

Att hitta en lämplig takentreprenör för ett projekt med platt tak kan vara en utmaning. Men på Byggstart finns det ett nätverk av kvalitetssäkrade företag som är specialiserade på platta tak. Här kan husägare och byggherrar som planerar att bygga ett nytt hus med platt tak enkelt hitta rätt entreprenör till sitt projekt. Genom att lägga ut sitt projekt gratis på Byggstarts hemsida matchas man mot flera relevanta entreprenörer. Därefter är det upp till kunden att välja det företag som passar bäst. Detta sparar tid och ger en hög kvalitet på tjänsterna. Eftersom platta tak kräver annan kompetens än vad ett sadeltak gör, är det viktigt att välja en takentreprenör som är specialiserad på platta tak. På Byggstart kan man vara säker på att man hittar rätt entreprenör för sitt projekt.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att skapa ett konto tar bara några minuter och är helt kostnadsfritt. Det finns inga dolda avgifter eller förbehåll, så användare kan vara säkra på att de inte kommer att debiteras något oväntat. Dessutom är registreringsprocessen enkel och smidig, vilket gör det lätt för användare att komma igång med tjänsten snabbt. Nedan följer några fördelar med att skapa ett konto:

 • Gratis att använda
 • Snabb och enkel registreringsprocess
 • Inga dolda avgifter eller förbehåll

Genom att skapa ett konto kan användare dra nytta av alla funktioner som tjänsten har att erbjuda och få tillgång till exklusiva erbjudanden och kampanjer.

Vanliga Frågor

Vilka material är bäst lämpade för ett platt tak?

Det finns flera material som kan användas för att täcka ett platt tak, såsom bitumen, PVC, EPDM, TPO och takpapp. Valet av material beror på olika faktorer, såsom budget, klimat och takets användning. Bitumen och takpapp är vanliga och prisvärda alternativ, medan PVC och EPDM är mer hållbara och lätta att underhålla.

Hur konstruerar man vattenavrinning på ett effektivt sätt för platta tak?

För att undvika vattenansamling på ett platt tak är det viktigt att ha en effektiv vattenavrinning. Detta kan uppnås genom att installera takavlopp och stuprör på lämpliga platser på taket. Takavloppet bör vara placerat på den lägsta punkten på taket, och stuprören bör ha tillräcklig diameter för att hantera vattnet som rinner av taket.

Vilken lutning är rekommenderad för att undvika vattenansamling på ett platt tak?

Ett platt tak behöver en lätt lutning för att vattnet ska kunna rinna av effektivt. En lutning på minst 1:80 rekommenderas för att undvika vattenansamling. Det är viktigt att taket är planerat och byggt med rätt lutning för att undvika problem med vattenavrinning.

Hur går man tillväga för att bygga om ett platt tak till ett sadeltak?

Att bygga om ett platt tak till ett sadeltak kan vara en stor och kostsam process. Det kräver vanligtvis att man tar bort det befintliga taket och bygger om takkonstruktionen. Det är viktigt att anlita en kvalificerad takläggare eller entreprenör för att genomföra arbetet, eftersom det kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper.

Vad kan man förvänta sig i kostnad för att byta från platt tak till sadeltak?

Kostnaden för att byta från ett platt tak till ett sadeltak varierar beroende på takets storlek, materialval och arbetskostnader. Det kan vara en dyr process, och det är viktigt att få en offert från en kvalificerad takläggare eller entreprenör för att få en uppskattning av kostnaderna.

Hur beräknar man kostnaden för att lägga om ett platt tak med ny takbeläggning?

Kostnaden för att lägga om ett platt tak med ny takbeläggning beror på takets storlek, materialval och arbetskostnader. Det är viktigt att få en offert från en kvalificerad takläggare eller entreprenör för att få en uppskattning av kostnaderna. Det är också viktigt att ta hänsyn till underhållskostnader och livslängden på takbeläggningen vid beräkning av totalkostnaden.lagga-ett-platt-tak