Det du behöver veta om försäkringsrätt

Det du behöver veta om försäkringsrätt

Försäkringsrätt är en ofta förbisedd del av svensk lag som ingår i den omfattande civilrätten. Som namnet antyder så reglerar försäkringsrätten förhållandet mellan försäkringsbolagen och deras kunder. Dessa kunder kan vara både privatpersoner och företag. Försäkringsrätten kan vidare delas in i flera underkategorier som försäkringsavtalsrätt, socialförsäkringsrätt och återförsäkring. De avtal som sluts regleras av försäkringsavtalsrätten, och innehåller vissa regleringar som både försäkringsbolaget och kunden måste följa. Socialförsäkringsrätten gäller särskilt i de fall som rör socialförsäkringen och den offentliga tryggheten, och återförsäkring är en försäkring som försäkringsbolag kan teckna med ett annat försäkringsbolag för att minska sin ekonomiska förlust vid skadereglering.

När är försäkringsrätt viktigt

I de fall då försäkringsbolag och försäkringstagare inte är överens blir försäkringsrätten väldigt viktig för att bena ut vem som har rätt i sakfrågan. Oavsett om du företräder ett försäkringsbolag eller om du har tecknat en försäkring men inte fått ut den ersättning du anser dig ha rätt till kan en jurist med kompetens inom försäkringsrätt vara en viktig resurs att vända sig till. Denne kan ge dig vägledning i fallet och göra en sakbedömning kring hur du bör gå vidare. Om du har frågor gällande tvister, tolkning av försäkringsvillkor eller skadereglering så bör du kontakta en juristfirma som specialiserar sig på just försäkringsrätt för att få rådgivning i ditt enskilda fall.

Hitta rätt rådgivning kring försäkringsrätt

När du behöver hjälp med försäkringsrättsliga frågor kan du kontakta Götajuristerna via försäkringsrätt.com. Deras mångåriga arbete inom civilrätt, och specifikt försäkringsrätt har gett dem mycket erfarenhet både som företrädare för försäkringsbolag och försäkringsbolagens kunder. För att få en bedömning av ditt fall och bistånd i ärendet kan du kontakta dem redan idag.