Bygga nytt badrum

Bygga nytt badrum – Tips och råd för en lyckad renovering

Att renovera eller bygga ett nytt badrum kan vara en stor investering för fastighetsägare. För att göra processen enklare och mer effektiv finns det flera viktiga begrepp och byggnadstekniska regler som fastighetsägare behöver sätta sig in i.

En nytt badrum kan innebära en stor förbättring för fastigheten, men det är viktigt att ha en klar uppfattning om vad projektet innebär och hur mycket det kan kosta. Genom att lära sig om stegen i processen och att ta hänsyn till viktiga faktorer som certifieringar och hantverkare kan fastighetsägare planera och genomföra projektet på ett effektivt sätt.

 • Fastighetsägare behöver ha en klar uppfattning om vad ett nytt badrum innebär och hur mycket det kan kosta.
 • Genom att lära sig om byggnadstekniska regler och certifieringar kan fastighetsägare undvika problem och göra processen mer effektiv.
 • Att arbeta med kvalitetssäkrade hantverkare kan hjälpa till att säkerställa att projektet genomförs på ett professionellt sätt.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att ansöka om bygglov för att fixa ett nytt badrum kan verka som en tidskrävande process, men det tar faktiskt bara någon minut och är helt förbehållslöst. Det är viktigt att komma ihåg att du så gott som alltid måste ansöka om bygglov om du vill bygga ett nytt badrum i ett gammalt hus. Men med rätt kunskap och förberedelse kan du undvika de vanligaste misstagen och minimera kostnaderna. I den här guiden får du all nödvändig information om byggnadstekniska regler, tillgängliga material, viktiga överväganden och kostnader för att hjälpa dig att fatta de bästa besluten för ditt nya badrum.

Vad innebär ett nytt badrum?

Att renovera eller bygga ett nytt badrum kan innebära olika saker beroende på vem man frågar. Vissa menar en totalrenovering där hela badrummet rivs ner till grundstrukturen medan andra syftar på en renovering av ytskikten. Oavsett vilket alternativ man väljer finns det viktiga bygglovspliktiga regler och material som man bör känna till. En ytskiktsrenovering kan vara relativt enkel att genomföra om man bara byter ut armaturer, badrumsmöbler och -komponenter. Men i ett våtrum är det lite mer omständligt att byta ut material och det är viktigt att man tar hänsyn till fukt och vattentäthet.

Om man planerar att bygga ett helt nytt badrum någonstans i bostaden eller renovera ett befintligt badrum och till exempel flytta avloppsbrunnen, är arbetet så komplext att man måste ansöka om bygglov innan man kan påbörja renoveringen. Det är viktigt att välja en våtrumscertifierad hantverkare för att undvika fuktskador och för att badrummet ska hålla länge. Det kan vara en utmaning att hitta rätt hantverkare och få offerter på arbetet, men det är en viktig del av processen för att säkerställa kvaliteten på arbetet. När det gäller inredning och material finns det många alternativ att välja mellan och prisklasserna varierar.

Det är viktigt att tänka på faktorer som stil, kvalitet och pris när man väljer material och inredning. I den här artikeln kommer olika material och faktorer som påverkar priset att diskuteras för att hjälpa läsaren att göra informerade val när det gäller badrumsrenoveringar.

Hur mycket kostar ett nytt badrum?

Att bygga eller renovera ett badrum är en dyr investering, och det är svårt att ge en exakt summa eftersom det finns många faktorer som påverkar kostnaden. De tre största prisdrivarna är badrummets standard, storlek och utformning. Enligt genomsnittspriserna kostar det cirka 185 000 kronor att renovera ett badrum medan ett nytt badrum som byggs från grunden har ett snittpris på cirka 215 000 kronor. Dessa priser inkluderar kostnader för arbete, material och tillbehör. Priserna för ett nytt badrum som byggs från grunden kan variera mellan 150 000 kronor och över 400 000 kronor beroende på vilka materialval som görs. När man räknar på kostnaden för ett nytt badrum finns det flera faktorer som måste beaktas. Här är några riktlinjer för att uppskatta kostnaderna:

 • Rivning: Det tar cirka 20 timmar att riva ett badrum på 5 kvadratmeter. Kostnaderna för bortforsling och sortering av rivningsavfallet kan hamna någonstans mellan 8 000 och 20 000 kronor.
 • Timmerarbete: Om man ändrar badrummets planlösning och gör ingrepp i husets bärande struktur är timmerarbete en nödvändighet. Arbetskostnaden för snickare, elektriker och rörläggare ligger mellan 15 000 och 35 000 kronor.
 • Elektriska arbeten: Priset varierar beroende på hur många elinstallationer, till exempel armaturer, man vill ha och landar mellan 20 000 och 32 000 kronor.
 • VVS-arbete: Om badrummet är gammalt krävs det mer omfattande VVS-arbete för att möta dagens byggnadstekniska regler. VVS-arbetet vid en badrumsrenovering kostar mellan 25 000 och 50 000 kronor.
 • Tätskikt: Kostnaden för tätskikt är densamma oavsett om man totalrenoverar eller bygger ett nytt badrum, det vill säga 8 000 – 12 000 kronor.
 • Kakelsättning: Priset styrs av badrummets storlek samt vilken typ av kakel och klinker man väljer. Kostnaden för ett badrum på 5 kvadratmeter landar mellan 12 000 och 25 000 kronor.
 • Måleriarbeten: Ett korrekt utfört måleriarbete är viktigt i ett badrum, inte minst med tanke på fukthalten. Måleriarbetet för ett 5 kvadratmeter stort badrum kostar mellan 4 000 och 6 500 kronor.

Beroende på om man bygger ett nytt badrum eller renoverar ett befintligt, kan man ha rätt till ROT-avdrag.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att ta en enkätundersökning tar bara någon minut och är helt förbehållslöst. Det är ett enkelt sätt att ge feedback och dela ens åsikter med forskare och företag. Enkäter kan vara utformade för att samla in information om allt från produktpreferenser till politiska åsikter. Genom att svara på enkäter kan man påverka framtida beslut och förbättra produkter och tjänster som man själv använder. Det är också ett bra sätt att få belöningar eller delta i tävlingar. Vi ha skrivit en liknande artikel om detta här Renovera källare.

Byggnadstekniska regler och certifieringar

Det viktigaste är det som inte syns

När det kommer till att bygga eller renovera ett badrum finns det ett antal byggnadstekniska regler som behöver följas för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Om man är osäker på vilka regler som gäller rekommenderas det att man kontaktar byggnadsnämnden i sin kommun och pratar med en bygglovshandläggare. Om man totalrenoverar badrummet och vill ändra planlösningen, till exempel flytta duschen från ett hörn till ett annat, så måste man ansöka om bygglov eftersom hantverkarna gör ingrepp i husets bärande struktur när de flyttar avloppet och sådana åtgärder utlöser alltid bygglovsplikten.

När det gäller själva byggandet eller renoveringen av badrummet så är det viktigt att man anlitar rätt hantverkare. Det är mycket fukt i ett badrum och om inte underarbetet med tätskikt i golv och väggar är korrekt gjort, kommer det förr eller senare att uppstå fukt- och rötskador som är rejält kostsamma att åtgärda. I ett badrum är det som inte syns det som är det viktigaste, och så ska det vara. Det är därför viktigt att man anlitar hantverkare som har våtrums- eller VVS-certifiering.

En sådan certifiering är inget lagligt krav men fungerar likväl som en kvalitetssäkring. Certifieringen visar att hantverkaren har den kunskap som krävs för att utföra ett arbete som motsvarar gällande regelverk. Även om det går att tillförskansa sig kunskapen på egen hand, väljer de allra flesta professionella hantverkare att skaffa certifieringen. Om hantverkarna fuskar och använder undermåligt material eller slarvar med arbetet kan det få stora negativa konsekvenser längre fram. Läs även artikeln Budgetvänlig badrumsrenovering.

Fukt- och vattenskador som uppstår till följd av ett felaktigt utfört bygg- eller renoveringsarbete är inte garanterat ersättning från försäkringsbolaget. Det är också viktigt att man ser till att dokumentationen är korrekt utförd. Detta inkluderar bland annat att allt VVS-arbete och elinstallationer är dokumenterade och att man har rätt certifikat för de produkter man använder. Sammanfattningsvis är det viktigt att man anlitar rätt hantverkare när man ska bygga eller renovera ett badrum. Det är också viktigt att man följer de byggnadstekniska reglerna och att man ser till att all dokumentation är korrekt utförd för att undvika problem längre fram.bygga-nytt-badrum

Viktiga begrepp som du behöver sätta dig in i

Viktiga certifieringar att titta efter hos kakelsättare och VVS-montörer

När det kommer till att bygga eller renovera våtrum, som badrum, gästtoalett, kök eller tvättstuga, är det viktigt att anlita kvalitetssäkrade hantverkare. Att göra jobbet själv kan leda till fuktskador och andra problem i framtiden. Det finns två viktiga certifieringar att titta efter hos kakelsättare och VVS-montörer: BBV och GVK. BBV står för Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.

Byggkeramikerrådet grundades 1989 och utbildar arbetsledare, hantverkare och personal i Boverkets byggregler för våtrum. Företag som innehar BBV-certifiering utsätts då och då för stickprov för att säkerställa att allt arbete utförs i enlighet med gällande regelverk, på ett fackmannamässigt sätt och av godkända material av hög kvalitet. GVK står för Svensk Våtrumskontroll, som är en stiftelse som arbetar för att utbilda hantverkare och minska fuktskador i våtutrymmen.

GVK har också givit ut branschreglerna Säkra våtrum. Företag som innehar GVK-certifiering är också föremål för stickprov för att säkerställa att allt arbete utförs i enlighet med gällande regelverk, på ett fackmannamässigt sätt och av godkända material av hög kvalitet. Att anlita en certifierad kakelsättare eller VVS-montör ger dig trygghet i att arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt. Det är också viktigt att se till att företaget du anlitar har referenser och god kommunikation för att säkerställa högre kvalitet på arbetet.

Nytt badrum – steg för steg

Att bygga eller renovera ett badrum kan vara en omfattande process, särskilt om det handlar om en totalrenovering. Det är viktigt att tänka på att rivningsarbetet kan vara högljutt och att man kanske behöver vara utan badkar och/eller dusch i 2-3 veckor. Det kan därför vara fördelaktigt att ha tillgång till en tillfällig bostad under renoveringsperioden. För att underlätta processen är det viktigt att göra saker och ting i rätt ordning. Nedan följer en punktlista över stegen som bör tas innan man påbörjar renoveringen eller bygget av ett nytt badrum:

 • Behov och önskemål: Det första steget är att tänka ut vilka funktioner, material och tekniska lösningar man vill ha i badrummet. Det är viktigt att titta på lösningar i flera prisklasser för att ha alternativ att välja mellan.
 • Budget och finansiering: Oavsett om man ska bygga ett nytt badrum eller renovera ett befintligt är det viktigt att kartlägga de finansiella medel man har att röra sig med. Sedan kan man sätta upp en budget som styr badrummets standard.
 • Bygglov och ritningar: Om man ska bygga ett helt nytt badrum eller ändra planlösningen i ett befintligt måste man ansöka om bygglov. Det gäller oavsett om man ska lägga ett nytt golv med golvvärme och måste bila upp det gamla golvet eller flytta ett avlopp. Alla ingrepp i byggnadens bärande struktur utlöser bygglovsplikten.
 • Alternativ för att hålla ner totalkostnaden: Om man har en stram budget och inte har råd med en totalrenovering kan man välja att sätta kakel på kakel för att minska kostnaderna för rivning. Det finns också alternativ som Trespo-plattor (våtrumsplattor) som ser ut som kakel men är stora plattor som är förberedda med erforderliga spärrskikt mot fukt. Eftersom Trespo-plattorna är lätta är de fördelaktiga att använda i badrum med snedtak, där det inte går att sätta kakel.
 • Offerter och val av entreprenör: Det kan vara fördelaktigt att välja en entreprenör som man känner till sedan tidigare eller som man har fått rekommenderad av släkt och vänner. Det är viktigt att göra en grundlig bakgrundskontroll av företagen och ta en kreditupplysning på samtliga. När man har valt ut de tre företag som tilltalar en mest bör man begära in offerter från dem. Om man inte tycker att ett eller flera av kostnadsförslagen är bra är det inget som hindrar att man gör en ny anbudsrunda. När man har valt den entreprenör som man vill anlita är det viktigt att man skriver ett juridiskt bindande avtal.
 • Respektfull kommunikation: Det är viktigt att ha en regelbunden kommunikation med den som är ansvarig för bygget eller renoveringen av badrummet. Det är viktigt att vara professionell och ställa relevanta frågor, så att kommunikationen fungerar och man kan reda ut missförstånd innan de blir problem.
 • Slutbesiktning: När allt arbete är färdigt ska arbetet slutbesiktigas för att säkerställa att alla lagar och regler har följts. Kommunen har en lista över oberoende besiktningsmän som man kan anlita. På slutbesiktningen går man, entreprenören och besiktningsmannen igenom allt arbete. Eventuella brister som upptäcks ska vara å

Våra bästa tips när du planerar ett nytt badrum

Att planera ett nytt badrum kan vara både spännande och utmanande. För att underlätta processen har vi samlat våra bästa tips för att hjälpa dig att få ett badrum som passar dina behov och önskemål.

 • Tänk igenom vad du vill ha i badrummet: Det första steget är att fundera över vilken inredningsstil du vill ha och vilka funktioner du vill ha i badrummet. Det är viktigt att tänka på storleken på badrummet och var du vill placera duschhörnan, handfatet och toalettstolen. Kakel eller våtrumsplattor? Gör en skiss över badrummet och hur du vill ha det.
 • Gör en budget och följ den: Det är viktigt att ha en realistisk budget och hålla sig till den. Kartlägg vilka ekonomiska resurser du har och hur mycket du har råd att investera i projektet. Prata med banken om du vill höja det befintliga huslånet, gör en budget och följ den.
 • Planera: Planering är viktigt vid alla byggprojekt, oavsett storlek. Ju bättre och noggrannare du planerar, desto smidigare kommer projektet att fortlöpa. Med en tidplan är det också lättare att kontrollera att arbetet kommer vara slutfört i tid.
 • Ansök om bygglov i god tid: Om ditt nya badrum utlöser bygglovsplikt är det viktigt att du ansöker om bygglov i god tid och innan du kontaktar potentiella hantverkare. Många entreprenörer räknar inte på en offert om det inte finns ett godkänt bygglov i de fall ett sådant krävs.
 • Informera grannarna: Bor du i ett flerfamiljshus är det klokt att informera grannarna i god tid. Då kan de göra nödvändiga förberedelser för att undvika att vara hemma när arbetet är som mest högljutt.
 • Invänta startbesked: Byggprojekt som utlöser bygglovsplikten får inte påbörjas på något sätt innan du har fått bygglovet godkänt och fått ett startbesked från kommunen.
 • Kommunicera med hantverkarna: En bra och regelbunden kommunikation med hantverkarna minskar risken för missförstånd och eventuella problem går att lösa på ett tidigt stadium.
 • Slutbesiktning och slutdokumentation: Se till att alla anmärkningar från slutbesiktningen är åtgärdade innan du betalar slutfakturan till entreprenören. Se även till att få alla slutdokumentation från alla ansvariga hantverkare.

Att planera ett nytt badrum kan vara en utmaning, men med våra bästa tips är du redo att ta dig an projektet. Tänk igenom vad du vill ha, gör en realistisk budget och planera noga. Ansök om bygglov i god tid och informera grannarna. Kommunicera regelbundet med hantverkarna och se till att alla anmärkningar från slutbesiktningen är åtgärdade innan du betalar slutfakturan. På så sätt kan du skapa ett badrum som passar dina behov och önskemål.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

På marknadsplatsen byggstart.se kan man hitta en mängd olika butiker som säljer allt från byggmaterial till inredning. Att handla på marknadsplatsen är enkelt och tar bara någon minut. Dessutom är det helt förbehållslöst, vilket innebär att man inte behöver skapa ett konto för att handla.

Vanliga Frågor

Vilka regler gäller för bygglov när man ska bygga ett nytt badrum?

Reglerna för bygglov vid badrumsbygge varierar beroende på kommunen och omfattningen av arbetet. Generellt sett krävs bygglov om man ändrar strukturen på byggnaden, till exempel genom att flytta väggar eller installera nya fönster. Om man endast byter ut befintliga ytskikt eller utrustning behöver man oftast inte bygglov. Det är alltid bäst att kontakta kommunen för att få klarhet i vilka regler som gäller för ens specifika projekt.bygga-nytt-badrum

Hur mycket kan det kosta att bygga ett nytt badrum på 10 kvadratmeter?

Kostnaden för att bygga ett badrum på 10 kvadratmeter kan variera kraftigt beroende på val av material, utrustning och entreprenör. Generellt sett kan man räkna med en kostnad på mellan 100 000 och 200 000 kronor för ett standardbadrum. Om man vill ha lyxigare material eller specialdesignade lösningar kan priset bli betydligt högre.

Vilka steg ingår i processen att bygga ett badrum från grunden?

Processen att bygga ett badrum från grunden kan delas upp i flera steg. Först måste man ta fram en plan och en budget för projektet. Sedan behöver man anlita entreprenörer för rörmokeri, elinstallationer och eventuell kakelsättning. Efter det kan man påbörja själva byggandet, vilket inkluderar att riva befintliga väggar och golv, installera rörsystem, lägga golv och väggar samt montera utrustning och inredning. Slutligen måste man genomföra en slutbesiktning för att säkerställa att allt är korrekt installerat och uppfyller gällande regler och standarder.bygga-nytt-badrum

Kan man bygga ett badrum i källaren utan speciella tillstånd?

Om man vill bygga ett badrum i källaren behöver man oftast söka bygglov och eventuellt även ansöka om ändrad användning av utrymmet. Detta beror på kommunens regler och krav på ventilation, avlopp och brandsäkerhet. Det är alltid bäst att kontakta kommunen för att få klarhet i vilka regler som gäller för ens specifika projekt.

Är det möjligt att själv renovera ett badrum och vilka delar bör man vara extra uppmärksam på?

Det är möjligt att själv renovera ett badrum, men det kräver kunskap och erfarenhet inom området. Det är viktigt att vara extra uppmärksam på rörsystemet och att se till att allt är korrekt installerat för att undvika läckage och vattenskador. Det är också viktigt att se till att ventilationen fungerar korrekt för att undvika mögel och fuktproblem.

Vilka faktorer påverkar priset på ett badrumsbygge mest?

Faktorer som påverkar priset på ett badrumsbygge inkluderar val av material och utrustning, arbetskostnader, omfattning av arbetet och eventuella extra kostnader för till exempel bygglov eller ändrad användning av utrymmet. Generellt sett kan man räkna med att arbetskostnader utgör en stor del av totalkostnaden. Det är alltid bäst att ta in offerter från flera entreprenörer för att kunna jämföra priser och få en uppfattning om vad som är rimligt för ens specifika projekt.