Att räkna på sannolikhet med en kortlek

De flesta kortspel har både inslag av tur och av skicklighet. Den som kan räkna ut sannolikheten att ett speciellt kort dras/läggs upp i spelet kan därmed öka sina chanser att vinna. Detta inte minst i poker där sannolikhetsläran ligger till grund för vissa spelstilar.

 
En kortlek består av 52 kort. Detta förutsatt att man inte har med dess jokrar. Chansen att dra ett speciellt kort på dessa 52 kort är därmed 1 på 52. Detta skriva även 1:52. Genom att ta 100 dividerat med denna sannolikhet visas chansen i procent. Talet 100/52 är 1,923. I denna räkneövning används enbart två decimaler vilket gör att det är 1,92% chans att dra rätt kort.

Vilka kort?

Att räkna ut hur stor chans det är att dra ett kort är därmed mycket enkelt. Är det enbart 40 kort i kortleken blir chansen 1 på 40, 1:40 eller 2,5%. Det blir däremot något svårare när ett flertal kort ska dras. Hur stor chans är det exempelvis att först dra hjärter Ess och sedan hjärter 2? Vid första dragningen är det 52 kort i kortleken och chansen blir då 1:52. Andra gången är det enbart 51 kort och chansen blir 1:51. Men för att dessa två händelser ska hända efter varandra behöver sannolikheten multipliceras. Detta sker enklast i decimalform.

 
Vid första dragningen var chansen 1:52. I procent är det 1,92% vilket i decimalform är 0,0192.
Vid andra dragningen var chansen 1:51. I procent är det 1,96% vilket i decimalform är 0,0196.
Dessa tal multipliceras sedan vilket blir 0,0192 * 0,0196=0,00037632. Översatt i procent är detta 0,0376%. Chansen är alltså extremt liten.

 
Grunden att räkna sannolikhet med en kortlek handlar alltså om att se hur många utfall som går att göra (52) och hur många av dessa som är önskvärda (1st). Är det flera utfall som ska ske efter varandra måste dessa sannolikheter multipliceras för att sannolikheten ska bli korrekt.