Murputs

Murputs: Vad det är och hur det fungerar

Att putsa fasaden är ett viktigt steg för att bevara huset och hålla det i gott skick. Men vad är puts? Och varför är det viktigt att putsa fasaden? I den här artikeln kommer vi att gå igenom processen för att lägga nytt puts, vad man bör kolla efter när man letar efter en entreprenör och hur man jämför anbud.

Vi kommer också att besvara vanliga frågor som ”Vad kostar det?” och ”Hur lång tid tar en fasadrenovering?” samt ge tips för ett lyckat projekt. Vill du ha en offert på arbetet? Klicka på knappen nedanför för att komma igång och sättas i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst.

Key Takeaways

 • Att putsa fasaden är viktigt för att bevara huset och hålla det i gott skick
 • Processen för att lägga nytt puts inkluderar att hitta en pålitlig entreprenör och jämföra anbud
 • Tips för ett lyckat projekt inkluderar att kolla kontrakt och framdrift under projektets gång.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

När det kommer till att välja murputs till ett byggprojekt är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer, såsom klimat, budget och önskad estetik. Att välja rätt murputs kan göra skillnad för både utseendet och hållbarheten på ditt projekt. Oavsett vilken typ av murputs du väljer är det viktigt att ansöka om eventuellt bygglov eller bygganmälan i förväg för att undvika onödiga förseningar eller böter.

Vad är puts?

Puts är en traditionell fasadbeklädnad som har använts i Sverige sedan medeltiden. Det är en blandning av cement och sand, lera eller kalk som appliceras på fasaden för att skydda den mot väder och vind. Det finns olika typer av murbruk som kan användas för att putsa fasader, och valet beror på olika faktorer såsom önskad estetik, hållbarhet och användningsområde. Några vanliga typer av puts som kan användas för att putsa fasader inkluderar:

 • Cementputs: Detta är den klassiska typen av murputs som består av en blandning av cement, sand och ibland kalk eller lera. Det är ett vanligt val för att putsa fasader på både äldre och moderna byggnader.
 • Polymermodifierad puts: Denna typ av murputs är en nyare variant som också består av cement, men innehåller polymerer som gör den mer hållbar och motståndskraftig mot sprickor. Den finns i en mängd olika färger och behöver inte målas efter applicering.
 • Akrylputs: Denna typ av murputs blir alltmer populär på grund av dess motståndskraft mot sprickor. Den kan appliceras över befintlig cementputs och är ett bra val för att putsa mindre synliga delar av fasaden.
 • Gipsputs: Detta är en mjukare typ av murputs som används för inomhusbruk. Den torkar långsammare än andra typer av murbruk och ger en jämn yta.
 • Grov spritputs: Denna typ av murputs används för utstickning eller för mindre synliga delar av fasaden såsom sockeln eller trappor. Den ger en grövre yta än andra typer av murbruk.

Valet av puts beror på olika faktorer såsom önskad estetik, hållbarhet och användningsområde. Det är viktigt att välja rätt typ av murbruk för att säkerställa att fasaden skyddas på bästa möjliga sätt.

Varför putsa fasaden?

Murputs är ett vanligt val vid renovering av fasader, och det finns flera anledningar till varför man väljer denna metod. Det är möjligt att använda murputs på byggnader med olika typer av fasadbeklädnad, inklusive puts, betong eller tegelsten. De främsta anledningarna till att kunder väljer murputs vid fasadrenovering är för att underhålla en sprucken fasad, förlänga livslängden på en tegelstensfasad utan befintligt puts, ge fasaden en ny look, eller renovera fasaden i samband med andra projekt, såsom isolering. För de som överväger att använda murputs vid fasadrenovering finns det möjlighet att få offerter på arbetet från olika entreprenörer. Få 3 offerter här.

Hur ser processen ut när man lägger nytt puts?

Innan man påbörjar arbetet med att lägga nytt puts på fasaden måste man först kartlägga tillståndet på den befintliga fasaden. Detta görs för att entreprenören ska kunna bestämma vilka typer av arbeten som behövs och hur man utför dessa på ett effektivt sätt. I vissa fall kan entreprenören även rekommendera andra typer av jobb i samband med fasadrenoveringen, som till exempel tilläggsisolering eller byte av fönster.

Som husägare måste man också ta beslut om vilken färg och finish man vill ha på det nya putset. Det kan vara aktuellt att välja färger som ger byggnaden ett mer modernt uttryck eller bibehålla eller återställa fasadens originella utseende. För att påbörja arbetet med att lägga nytt puts på fasaden måste man först sätta upp byggnadsställningar och ta bort det befintliga putset om det behövs. Därefter kan man börja putsa. Antalet lager som behövs beror på underlaget och vilken sorts puts man använder. Vissa puts kommer färgade, men om den inte är det måste man måla fasaden när putsen är torr. Tabellen nedan sammanfattar processen för att lägga nytt puts på fasaden:

Steg Beskrivning
1. Kartlägg tillståndet på den befintliga fasaden
2. Bestäm färg och finish på det nya putset
3. Sätt upp byggnadsställningar och ta bort det befintliga putset
4. Börja putsa
5. Applicera antalet lager som behövs
6. Måla fasaden om putsen inte är färgad

Genom att följa denna process kan man lägga nytt puts på fasaden på ett effektivt och korrekt sätt.

Behöver du hantverkare? Jämför anbud

Genom Byggstart kan du enkelt få flera anbud från kvalificerade hantverkare. Detta gör det möjligt för dig att jämföra priser och kvalitet på ett enkelt sätt, och välja den hantverkare som passar dig bäst. Med Byggstart kan du vara säker på att du får högkvalitativt arbete till ett rimligt pris.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att använda denna tjänst är enkelt och snabbt. Det tar bara någon minut att slutföra processen och det är helt förbehållslöst. Här är några fördelar med att använda denna tjänst:murputs

 • Snabb och enkel process
 • Inga förbehåll eller dolda avgifter
 • Trygg och säker betalning
 • Tillgänglig dygnet runt

Genom att använda denna tjänst kan användare enkelt och säkert genomföra transaktioner utan att behöva oroa sig för eventuella problem eller avgifter. Det är en pålitlig och bekväm lösning för alla som behöver genomföra en betalning eller överföring.

Vad kostar det?

Byggstart har samlat in data från entreprenörer inom deras nätverk för att skapa en prisdatabas för olika byggprojekt. Denna databas ger en uppskattning av snittpriserna för olika typer av projekt, inklusive alla kostnader för arbete, byggställningar och material. Detta inkluderar dock inte kostnader för bygglovsansökan till kommunen. För fasadrenoveringar ligger kostnaden vanligtvis mellan 300 och 1 600 kr per kvadratmeter vägg, med ett genomsnittligt pris på cirka 800 kr/m2. Läs mer om 10 trendiga krukväxter att ha i ditt hem här.

Detta gäller för projekt av normal standard och omfattning. Större projekt kan bli dyrare, men kvadratmeterpriset tenderar att bli lägre då vissa utgifter inte påverkas av projektets storlek, såsom transport. Priserna utgår från att projektet utförs i normal standard och komplexitet. Om husets utformning gör projektet svårare att genomföra kan priset öka. Å andra sidan kan priset bli lägre om huset är enkelt att arbeta med, till exempel en enplansvilla. Det är möjligt att jämföra offerter från olika hantverkare på Byggstart för att hitta den bästa lösningen för ens projekt.

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

Tidsåtgången för en fasadrenovering påverkas av flera faktorer. Storleken och komplexiteten av byggnaden är avgörande faktorer som påverkar tidsåtgången. Tillgängligheten för platsen är också en viktig faktor. En enplansvilla med enkel åtkomlighet kan renoveras på så lite som en månad. Men för större byggnader som lägenhetshus på flera våningar kan det ta upp till tre månader.murputs

Om byggnaden har stuckaturer eller andra utsmyckningar som också behöver renoveras kan projektet ta längre tid än så. Förberedelser och eventuell bygglovsansökan kan också ta flera veckor. Det är viktigt att notera att dessa uppskattningar endast berör själva arbetet och inte inkluderar förberedande arbete eller bygglovsansökan. I nedanstående tabell sammanfattas uppskattade tidsåtgångar för olika typer av fasadrenoveringsprojekt:

Typ av byggnad Tidsåtgång
Enplansvilla 1 månad
Lägenhetshus 3 månader

Det är viktigt att notera att dessa tidsåtgångar endast är uppskattningar och att faktiska tidsåtgångar kan variera beroende på olika faktorer.

Måste man ha bygglov?

I Sverige är det inte alltid nödvändigt att ansöka om bygglov för att genomföra mindre ändringar på en byggnad. Enligt reglerna behöver man inte ansöka om bygglov om man endast ska restaurera fasaden så att den ser ut som den gjorde innan renoveringen. Vid mindre ändringar kan man behöva göra en bygganmälan istället för att ansöka om bygglov. Men om man ska ändra fasaden väsentligt, exempelvis genom att klä om en tegelfasad med murputs, krävs det nästan alltid bygglov.

Detta gäller även om man ska ändra antalet fönster och dörrar. Att ändra fasadens uttryck helt och hållet kräver alltid bygglov om man inte bor i ett glesbebyggt område som inte styrs av en detaljplan eller några områdesbestämmelser. Det är dock inte möjligt att säga på rak arm om man behöver bygglov eller inte. Det beror på vilka åtgärder man planerar att genomföra. För att få ett utförligt svar på dessa frågor bör man kontakta byggnadsnämnden i sin hemkommun.murputs

De har kunskap om vad som gäller för det specifika området och kan ge en klar indikation om vilka åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan. Genom att kontakta byggnadsnämnden i ett tidigt skede kan man undvika förseningar i projektet längre fram. Det är också möjligt att få offerter från flera kvalitetskontrollerade hantverkare för att genomföra projektet.

Vad man bör tänka på när man söker efter en entreprenör?

När man letar efter en entreprenör för att utföra arbete på sin bostad är det viktigt att man tar hänsyn till flera faktorer. En av de viktigaste faktorerna är att entreprenören har erfarenhet av liknande projekt. Detta gör att man kan känna sig trygg i att entreprenören har de nödvändiga kunskaperna och rutinerna för att utföra arbetet på ett korrekt och kvalitativt sätt.

Om entreprenören saknar relevant erfarenhet kan det leda till att fel och förseningar uppstår. Det är också viktigt att man ser till att entreprenören tar hänsyn till den befintliga beklädnaden vid läggning av murputs. Om man lägger fel typ av murputs ovanpå den befintliga beklädnaden kan det leda till allvarliga fuktskador och missfärgningar på sikt. För att undvika problem är det en god idé att be om referenser från tidigare projekt som man själv kan kontakta.

På så sätt kan man ställa frågor om både priser och resultat, samt hur det var att samarbeta med entreprenören. Det är också viktigt att man hittar en entreprenör som man kommer bra överens med för att minska risken för missförstånd eller tvister under projektets gång.

Anbudsprocessen

När man ska ta in anbud från entreprenörer är det viktigt att man gör det på ett effektivt sätt för att få ett konkurrenskraftigt pris. För att göra det enklare och smidigare att jämföra anbuden är det rekommenderat att man tar in flera olika anbud. Om alla entreprenörer man begär offerter från har rätt kompetens och erfarenhet så räcker det att ta in tre anbud. Det är dock alltid bra att ta in fler anbud för att vara säker på att man får det bästa priset.

För att göra det lättare att jämföra anbuden kan man lägga in alla utgiftsposter i ett kalkylark. Detta gör det enklare att överblicka vad som ingår i de olika anbuden och se vilken firma som ger det bästa priset. Det är också viktigt att titta på referenser och certifieringar för att säkerställa att man väljer en seriös entreprenör. För att komma i kontakt med seriösa entreprenörer som har erfarenhet av att lägga murputs kan man registrera sitt projekt på Byggstart.

Byggstart har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på en och samma plats för att göra det enkelt för beställare att välja rätt. Alla firmor som har tillgång till plattformen har blivit kollade upp vad gäller referenser, kreditvärdighet och certifieringar. Endast firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser har tillgång till plattformen. Det är gratis för beställare att lägga upp sitt projekt på Byggstart och man kommer att bli kontaktad med anbud från seriösa hantverkarfirmor.

Kontrakt och framdrift

Efter att ha valt en entreprenör är det viktigt att skriva ett kontrakt för att undvika missförstånd under projektets gång. Kontraktet bör vara tydligt formulerat och innehålla information om när arbetet ska påbörjas och när det ska vara färdigt. Det är också viktigt att avtala om kostnaden för arbetet och hur eventuella kostnadstillägg och förseningar ska hanteras.

För mer omfattande renoveringsprojekt kan det vara fördelaktigt att ta fram en tidsplan tillsammans med entreprenören. Genom att avtala om delmål och datum för när de ska vara klara blir det enklare att upptäcka förseningar och hålla koll på projektets framdrift. Det är viktigt att tidsplanen är realistisk och tar hänsyn till eventuella oväntade händelser som kan uppstå under projektets gång.

Under projektets gång

För att säkerställa att projektet fortlöper smidigt och i enlighet med överenskommelserna bör bostadsägaren besöka arbetsplatsen regelbundet när hantverkarna har börjat lägga murputs på bostaden. Genom att göra detta kan bostadsägaren ha en löpande översikt över arbetet och försäkra sig om att arbetet utförs enligt överenskommelserna. Det är också viktigt att bostadsägaren får alla relevanta dokument från entreprenören och gör en slutbesiktning av arbetet innan den sista kontraktsumman betalas ut. Under projektets gång bör bostadsägaren inte betala för arbete som ännu inte blivit utfört för att undvika eventuella tvister. Läs artikeln om ämnet Isolera vinden här.

9 tips för ett lyckat projekt:

Att genomföra ett byggprojekt kan vara en utmanande uppgift, men med rätt planering och förberedelser kan det bli en smidig process. Här är 9 tips för att hjälpa dig att genomföra ett lyckat projekt:

Tips Beskrivning
1. Planera i förväg Det är viktigt att påbörja planeringen i god tid och undersöka vad som krävs för att uppnå det önskade resultatet.
2. Skapa en budget Besök banken för att få en överblick över din budget och se till att du har tillräckligt med pengar för att slutföra projektet.
3. Kontrollera bygglov Kontakta kommunen för att kontrollera om du behöver bygglov för ditt projekt.
4. Hämta in anbud Hämta in tillräckligt många anbud från kvalificerade hantverkare för att hitta ett konkurrenskraftigt pris.
5. Be om referenser Be entreprenören om referenser från tidigare projekt som du kan kontakta själv för att säkerställa att de är pålitliga.
6. Välj kvalificerade hantverkare Ta bara in anbud från kvalificerade hantverkare för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt.
7. Skriv ett tydligt kontrakt Skriv ett tydligt kontrakt som inkluderar en tidsplan för projektet och se till att båda parterna är överens om villkoren.
8. Gör en slutbesiktning Gör en slutbesiktning för att säkerställa att arbetet har utförts enligt kontraktet och att du är nöjd med resultatet.
9. Få relevant dokumentation Se till att du får all relevant dokumentation för ditt projekt, inklusive garantier och instruktioner för underhåll.

Genom att följa dessa tips kan du öka chanserna för ett lyckat byggprojekt. För att hitta kvalificerade hantverkare kan du använda Byggstarts tjänster, vilket ger dig tillgång till ett nätverk av kompetenta entreprenörer som kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att använda denna tjänst tar bara några minuter och är helt utan förbehåll. Det finns inga dolda avgifter eller krav på att lämna ut personlig information. Användare kan känna sig trygga med att deras integritet skyddas och att de inte kommer att få oönskad reklam eller spam. Tjänsten är enkel att använda och ger snabb och tillförlitlig information. Nedan är några av fördelarna med att använda denna tjänst:

Fördelar
Snabb och enkel
Helt förbehållslös
Inga dolda avgifter
Skyddar användarens integritet
Tillförlitlig information

Genom att använda denna tjänst kan användare få tillgång till viktig information på ett enkelt och tillförlitligt sätt.

Vanliga Frågor

Vad är skillnaden mellan putsbruk B och C?

Putsbruk B och C skiljer sig åt i bland annat sammansättning och användningsområde. Putsbruk B är lämpligt för putsning av tegel, medan putsbruk C är mer lämpat för putsning av betong och lättbetong. Putsbruk C har även högre elasticitet jämfört med putsbruk B.

Var kan man köpa putsbruk och murbruk?

Putsbruk och murbruk kan köpas på de flesta byggvaruhus och specialiserade byggmaterialbutiker. Det finns även möjlighet att köpa dessa material online från olika återförsäljare.

Vilka är fördelarna med färdigblandad putsbruk?

Färdigblandad putsbruk har fördelen att det är enklare att använda och ger jämnare resultat. Det minimerar risken för felblandning och sparar tid och arbete. Dessutom kan färdigblandad putsbruk ha tillsatta tillsatser som ger bättre fuktavvisande egenskaper.

Vad kostar det att putsa en vägg utomhus?

Kostnaden för att putsa en vägg utomhus varierar beroende på flera faktorer, såsom yta, materialval och arbetskraftskostnader. Generellt kan man räkna med en kostnad på mellan 500 och 1000 kronor per kvadratmeter.

Hur tjockt lager murbruk bör appliceras för bästa resultat?

Det optimala lagertjockleken för murbruk beror på flera faktorer, såsom material och underlag. Generellt rekommenderas en lagertjocklek på mellan 10 och 20 millimeter.

Hur beräknar man åtgång av murbruk per kvadratmeter?

För att beräkna åtgången av murbruk per kvadratmeter behöver man veta ytan som ska täckas och lagertjockleken. Ett vanligt sätt att beräkna åtgången är att använda en murbruksräknare, som tar hänsyn till dessa faktorer och ger en uppskattning av åtgången.