Montera fönsterbänk

Montera fönsterbänk – Enkel guide till en installation

En fönsterbänk kan bidra till att ge ett rum en unik karaktär och stil. Att skapa en egen fönsterbänk från grunden ger möjlighet att skapa en helt personlig design med hjälp av olika material och tekniker. Vanliga material för att skapa en fönsterbänk är MDF och planhyvlat virke, som båda kan köpas obehandlade eller som färdiga fönsterbänkar. Läs mer om Isolera källare här.

Oavsett vilken typ av material som väljs är monteringen enkel och resultatet kan bli mycket tilltalande. Att skapa en egen fönsterbänk är inte bara ett sätt att skapa en personlig touch i ett rum, det är också ett hållbart alternativ. Genom att använda återvunnet eller hållbart producerat trä kan man skapa en fönsterbänk som inte bara är vacker utan också miljövänlig. Det är också viktigt att tänka på underhåll av fönsterbänken för att säkerställa dess livslängd. Nedan finns några tips och råd för att skapa och underhålla en fönsterbänk. Läs artikeln om ämnet Tilläggsisolera här.

 • Att skapa en egen fönsterbänk ger möjlighet att skapa en personlig touch i ett rum
 • Genom att använda återvunnet eller hållbart producerat trä kan man skapa en miljövänlig fönsterbänk
 • Att tänka på underhåll av fönsterbänken är viktigt för att säkerställa dess livslängd.

Innan du börjar

Innan du börjar montera din fönsterbänk är det viktigt att du har alla nödvändiga verktyg och material till hands. Se till att du har mätt bredden och djupet på fönsterbrädan och att den passar till fönstret. För att montera fönsterbänken behöver du konsoler, skruvar och spikar. Konsolerna ska placeras i hörnen och längs med fönsterbänkens längd. För att säkerställa att fönsterbänken är i våg behöver du använda ett vattenpass. Om det behövs kan du använda kilar för att få rätt överhäng. Följ monteringsanvisningarna noggrant och använd rätt verktyg, såsom skruvdragare och hobbykniv.montera-fonsterbank

Om det finns en befintlig fönstersmyg

Om det redan finns en fönstersmyg på plats som även täcker botten av smygen, kan man välja att montera en fönsterbräda på konsoler istället. Detta ger mer utrymme för både krukväxter och lampor, men innebär att fönsterbänken sticker ut längre in i rummet. Att välja en fönsterbänk som är integrerad med fönstersmygen ger ett smäckrare utseende och djupet brukar i de flesta fall vara tillräckligt. Det kan vara viktigt att kontrollera att befintlig fogmassa och silikon är i gott skick innan man monterar en fönsterbräda på konsoler eller integrerad fönsterbänk.

Gör din egen fönsterbänk

Det finns olika alternativ för att tillverka en egen fönsterbänk. Planhyvlat virke och MDF är vanliga material som kan användas. För de som vill slippa att måla och fräsa själva finns det även frästa och färdigmålade fönsterbänkar att köpa. Att använda planhyvlat virke har fördelen att det kan slipas och målas om vid behov, till skillnad från färdigmålade fönsterbänkar av MDF. Limning är en vanlig metod för att sätta fast fönsterbänken på plats. För de som vill ha en mer exklusiv känsla kan natursten som kalksten eller granit användas.montera-fonsterbank

Använd överhandsfräs till snygga kanter

En överhandsfräs kan användas för att skapa snygga kanter på en fönsterbänk. Det är viktigt att testa på en spillbit först innan fräsningen sker på fönsterbänken. Detta ger dig möjlighet att experimentera och skapa ett unikt utseende på fönsterbänkens kant. För att uppnå det bästa resultatet kan det vara bra att slipa kanterna med lämpligt slippapper eller använda en handöverfräs eller hyvla för att jämna ut ytan.montera-fonsterbank

Underhåll

För att upprätthålla fönstrens funktion och utseende är det viktigt att regelbundet göra rent fönsterbrädan med en lätt fuktad trasa och eventuellt använda ett milt rengöringsmedel. Om kanter och andra utsatta ställen skadas kan de målas med bättringsfärg för att undvika kondens och förlänga elementens livslängd.

Tänk hållbart

När det gäller att välja material till fönsterbänkar, är det viktigt att tänka på både miljön och kvaliteten. Många skivmaterial innehåller lim, bindemedel och ibland formaldehyd, vilket kan vara skadligt för både hälsan och miljön. Genom att välja massivt trä istället, undviker man dessa problem samtidigt som man får en gedigen och naturlig känsla i fönstret. En annan fördel med massivt trä är att det är lätt att slipa av om det blir skadat, vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Genom att tänka på hållbarhet vid val av material, kan både företag och privatpersoner bidra till en bättre miljö.

TIPS

Här är några tips för att göra din fönsterbänk så snygg som möjligt:

 • Använd ett foder för att mäta upp den yttre bredden på fönsterbänken.
 • Använd en handöverfräs för att runda kanterna på fönsterbänken för ett smäckrare utseende.
 • Ytbehandla fönsterbrädan innan du monterar den för enklare hantering.

För önskemål om inspiration eller praktiska råd kan man söka hjälp av en expert.

KOM IHÅG

När du placerar ett element under fönstret, se till att fönsterbänken inte är för djup. Detta kan försämra värmeflödet från elementet och leda till kondens på fönstret. Vissa fönstertyper har ett spår i karmen där fönsterbänken kan monteras. För att installera fönsterbänken korrekt, använd en handöverfräs för att fräsa ut en fjäder i bakkanten av fönsterbänken som passar i spåret. Kom ihåg att lägga till springans djup på fönsterbänkens djupmått när du följer guiden.

Vanliga frågor

Vilka steg ingår i installationen av en stenfönsterbänk?

Installationen av en stenfönsterbänk kräver noggrannhet och precision. Följande steg bör följas för en korrekt installation:

 • Mät fönsteröppningen och skär till fönsterbänken efter måttet.
 • Applicera lim på baksidan av fönsterbänken och placera den i fönsteröppningen.
 • Se till att fönsterbänken är i linje med fönstret och justera vid behov.
 • Låt fönsterbänken torka i minst 24 timmar.

Hur byter jag ut en marmorfönsterbräda korrekt?

Att byta ut en marmorfönsterbräda kan vara en enkel process om det görs korrekt. Följande steg bör följas:

 • Ta bort den gamla fönsterbrädan genom att försiktigt bända upp den från väggen.
 • Rengör ytan där den gamla fönsterbrädan var placerad.
 • Mät fönsteröppningen och skär till den nya fönsterbrädan efter måttet.
 • Applicera lim på baksidan av fönsterbrädan och placera den i fönsteröppningen.
 • Se till att fönsterbrädan är i linje med fönstret och justera vid behov.
 • Låt fönsterbrädan torka i minst 24 timmar.

Vilket är det bästa sättet att göra en fönsterbräda djupare?

Om du vill göra en fönsterbräda djupare kan du använda en trälist eller en annan material som är liknande i färg och stil som den befintliga fönsterbrädan. Följande steg bör följas:

 • Mät fönsterbrädans längd och bredd.
 • Skär till en trälist eller annat material efter måttet.
 • Fäst den nya listan på den befintliga fönsterbrädan med hjälp av lim eller spik.
 • Måla eller färga den nya listan för att matcha den befintliga fönsterbrädan.

Vilken typ av lim rekommenderas för att fästa en stenfönsterbräda?

Det rekommenderas att använda ett starkt och tåligt lim som är speciellt utformat för stenmaterial. Kontrollera att limmet är lämpligt för den typ av sten som används för fönsterbrädan.

Vilka dimensioner bör jag tänka på när jag väljer fönsterbräda från IKEA?

När du väljer en fönsterbräda från IKEA bör du mäta fönsteröppningen för att välja en fönsterbräda som passar. Du bör också tänka på djupet på fönsterbrädan för att säkerställa att den passar dina behov.

Hur säkerställer jag att fönsterbrädan är korrekt monterad och stabil?

För att säkerställa att fönsterbrädan är korrekt monterad och stabil bör du följa installationsinstruktionerna noggrant och se till att limmet har torkat helt innan du använder fönsterbrädan. Du kan också kontrollera fönsterbrädans stabilitet genom att trycka på den och se till att den inte rör sig eller känns lös.