Isolera källare

Isolera källaren – Allt du behöver veta om källarisolering

Att isolera källaren kan vara en effektiv lösning för att undvika fukt- och mögelproblem. Det är viktigt att se till att källaren är torr innan man börjar isolera. Det finns olika alternativ för att isolera golvet, beroende på tjocklek och material.

Om man vill ha hjälp med isoleringsarbetet kan man klicka på en knapp för att få en offert och bli satt i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare. Tjänsten är helt förbehållslös och tar bara någon minut att komma igång med. I den här artikeln kommer man att få lära sig mer om varför det blir fuktigt i källaren, hur man isolerar golvet och om man ska göra det själv eller anlita hantverkare.

  • Isolering av källaren kan hjälpa till att undvika fukt- och mögelproblem
  • Se till att källaren är torr innan man börjar isolera golvet
  • Man kan få hjälp av kvalitetssäkrade hantverkare genom att klicka på en knapp för att få en offert.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

När man planerar att bygga ut sin källare är det viktigt att tänka på isoleringen för att undvika fukt och dålig luftkvalitet. En väl isolerad källare ger inte bara en behaglig boendemiljö utan också skydd mot mögel, röta och fuktskador.

Isoleringen är extra viktig eftersom källaren oftast ligger under marknivå och omges av kalla och fuktiga markväggar. Att isolera källaren behöver inte vara dyrt och det finns flera alternativ att välja mellan. Ett vanligt alternativ är att isolera med cellplast, vilket är en lätt och smidig isolering som är enkel att arbeta med. En annan metod är att isolera med mineralull, som är ett mer miljövänligt alternativ men som kräver mer arbete och tid.

För att få en uppfattning om kostnaden för att bygga ut källaren och isolera den på ett effektivt sätt kan man ta hjälp av offerter från olika företag. Det finns flera tjänster på nätet som erbjuder att skicka ut förfrågningar till olika företag för att få offerter på arbetet. Det tar bara någon minut att fylla i en förfrågan och det är helt förbehållslöst att ta emot offerterna. På så sätt kan man jämföra olika alternativ och hitta det som passar bäst för ens egna behov och budget.

Invändig eller utvändig?

Felaktig isolering av källaren kan leda till fuktskador och svampangrepp om isoleringsarbetet inte är korrekt utfört. Många tror att isoleringen ska sitta på insidan av väggen och att man kan isolera källarväggar på samma sätt som man gör med ytterväggar ovanför marknivå. Detta stämmer inte och isolerar man fel tar det inte lång tid innan fuktskadorna uppstår.

  • En invändig isolering hindrar nämligen värmen i rummet från att torka ut fukten i tegel- eller betongväggarna vilket leder till att de inte får andas och blir en utmärkt grogrund för såväl mögel som röta. Därför bör isoleringen i så stor utsträckning som möjligt sättas på utsidan av källarväggen. Även om det kan vara svårt att komma åt och isolera utifrån bör minst ⅓ av isoleringen sättas utvändigt.
  • I våtutrymmen som utsätts för mer fukt, till exempel badrum, bastu eller tvättstuga, rekommenderar man minst ⅔ utvändig isolering. Isoleringen bör även vara tillverkad av ett icke organiskt material som inte påverkas och tar skada av fukt. Att gräva ut runt grunden och källarväggarna kan vara kostsamt, men det är en väl värd investering och bland det mest effektiva man kan göra för att undvika fuktskador.
  • I regel innefattar arbetet med att bygga ut källaren en del grävning på husets utsida för att stötta upp grunden, dra nytt avlopp och liknande, vilket gör att en stor del av grävarbetet som behövs för att komma åt att isolera utifrån redan är gjort. En dränering och kompletterande isolering av grunden kostar någonstans mellan 3.000 och 5.500 kronor per löpmeter och kan vara en bra investering för att undvika fuktskador.

Sammanfattningsvis är det viktigt att sätta isoleringen på utsidan av källarväggen i så stor utsträckning som möjligt för att undvika fuktskador och svampangrepp. Även om det kan vara svårt att komma åt att isolera utifrån bör minst en tredjedel av isoleringen sättas utvändigt. Isoleringen bör också vara tillverkad av ett icke organiskt material som inte påverkas av fukt.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att använda denna tjänst är enkelt och snabbt. Det tar bara någon minut att slutföra och det är helt förbehållslöst. Det innebär att ingen personlig information samlas in och användarna kan vara säkra på att deras integritet skyddas. Tjänsten är utformad för att vara användarvänlig och tillgänglig för alla. Användare kan enkelt navigera genom webbplatsen och slutföra processen utan några problem. För att ytterligare underlätta användningen av tjänsten finns det tydliga anvisningar och instruktioner som är lätta att följa.

Se till att källaren är torr

Innan man börjar isoleringsarbetet är det viktigt att se till att källaren är helt torr. Om fukthalten inte korrigeras kan det leda till svamp- och rötangrepp inne i konstruktionen, vilket kan ta lång tid innan man upptäcker problemet och omfattningen av skadorna. För att undvika en fuktig källare är det bästa alternativet att gräva ny dränering runt huset.isolera-kallare

Genom att gräva ut runt huset och lägga nya dräneringsrör, platonmatta och cellplast utanpå väggen samt fylla på med dräneringsmaterial som lecakulor eller liknande, kan man förhindra att fukt tränger in i källaren. Det är viktigt att dräneringsrören ligger tillräckligt djupt för att inte ta upp fukt från markytan, vilket innebär cirka 50 cm under husets grundsula.

Cellplast hindrar inte vatten från att tränga in i väggen, men den stoppar fukten från att ta sig igenom de dränerande småstenarna och in i väggen via kapillärt uppsug. För att se till att källaren är helt torr kan man även använda sig av ångspärr och membran. En annan faktor som kan påverka fukthalten i källaren är ventilationen. Genom att se till att det finns tillräckligt med ventilation i källaren kan man minska risken för fuktproblem.

En god ventilation innebär att det finns tillräckligt med luftcirkulation i källaren, vilket kan uppnås genom att installera ventilationskanaler eller genom att öppna fönster och dörrar regelbundet. Sammanfattningsvis är det viktigt att se till att källaren är helt torr innan man påbörjar isoleringsarbetet. Genom att gräva ny dränering, använda sig av cellplast och membran samt se till att det finns tillräckligt med ventilation i källaren kan man minska risken för fuktproblem och därmed förlänga livslängden på konstruktionen.

Varför blir det fuktigt i källaren?

Fuktproblemen i källare orsakas ofta av en kombination av olika faktorer. Kondens, kapillärt uppsug, otillräcklig dränering och bristande ventilation kan alla bidra till fuktskador och mögelbildning. Kondens uppstår när den varmare inomhusluften möter de kalla källarväggarna.

Detta kan leda till att fukt bildas på ytan av väggarna och golvet. För att förhindra kondens är det viktigt att ha en välisolerad källare och tillräcklig ventilation. Kapillärt uppsug är en annan vanlig orsak till fukt i källare. Detta inträffar när fukt från marken absorberas av byggnadsmaterial som betong och murverk. För att förhindra kapillärt uppsug är det viktigt att ha en väl fungerande dränering runt källaren. Otillräcklig ventilation kan också orsaka fuktproblem i källare.

En bra ventilation hjälper till att hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå och förhindrar fukt- och mögelskador. Fukt och mögelskador kan vara skadliga för hälsan, och det är därför viktigt att vidta åtgärder för att förhindra dem. Genom att ha en välisolerad källare, en väl fungerande dränering och tillräcklig ventilation kan man minska risken för fukt- och mögelskador i källaren.

Rum i rummet

En effektiv lösning för att fuktsäkra källaren kan vara att använda en så kallad ”rum i rummet”-metod. Detta innebär att man bygger upp lättbetongväggar på insidan av källarväggarna och lämnar en luftspalt på cirka fem centimeter emellan. På detta sätt skapas ett fristående rum inne i källaren. Genom att isolera på insidan av källarväggarna flyttas kondenspunkten från grundkonstruktionen in i den nya väggen av lättbetong.

Detta ställer krav på att isoleringsarbetet utförs korrekt för att undvika svamp- och rötangrepp. Det är viktigt att isoleringen inte har kontakt med betongen och att en luftavfuktare installeras för att kontrollera fuktutvecklingen i luftspalten mellan lättbetongväggen och källarväggen. En luftavfuktare placeras högt upp på väggen i rummet och suger ut den fuktiga luften samtidigt som torr luft blåses in i mellanrummet. Luftavfuktaren slår på och av sig efter behov och styrs av en hygrostat som mäter fukthalten i luftspalten.

Detta är en energisnål lösning som är ett billigare alternativ till att gräva ut runt källarväggarna för att isolera. Genom att använda en ”rum i rummet”-lösning kan man effektivt fuktsäkra källaren och undvika fuktproblem som kan skada huskonstruktionen. Det är dock viktigt att isoleringsarbetet och installationen av luftavfuktaren utförs korrekt för att undvika eventuella problem.

Så gör du

När det gäller att isolera en källare eller källarvägg är det viktigt att se till att det finns ett bra och jämnt underlag att sätta isoleringen på. För betongväggar kan man fylla ut gjutsår och andra ojämnheter med cementbruk. Vid lättklinkerväggar måste man putsa väggen med en fuktspärr, helst två lager. För att undvika vattenansamlingar mellan betongväggen och grundsulan bör man gjuta en sneddad kant som leder bort vattnet.

Använd sedan en vattenavvisande primer eller en membranduk en halvmeter upp på källarväggen och hela vägen ner till grundsulan. Om primern eller membranen inte går upp till den höjd där man tänkt sätta isoleringen, måste man sätta en list i plast eller metall som leder bort vattnet med hjälp av fogmassa. Listen bidrar även till att det blir en ventilationsspalt bakom husets beklädnad, något som är särskilt viktigt när man sätter en tjock isolering.

När man ska sätta upp isoleringsplattor under marknivån finns det två sätt att göra det på. Man kan limma fast plattorna med ett frostbeständigt och cementbaserat lim. För att säkerställa att plattorna fäster ordentligt bör man rugga upp baksidan med exempelvis en fogsvans. Limmet sprids ut i ett kryss, från hörna till hörna. Alternativt kan man använda sig av pluggar för att fästa upp plattorna. Här finns en artikel på samma tema: Inreda källare.

Om man gör det är det viktigt att vinkla pluggarna uppåt för att undvika att vatten rinner in mot väggen. Normalt sett räcker det med sju pluggar per kvadratmeter. Man använder plugg oavsett om plattorna ska fästas ovanför eller under marknivå. När man sätter plattor ovanför marknivå måste de putsas med fiberarmerat puts för att de ska klara av byggnadskraven.

Isolera golvet

Kalla golv i källaren är ett vanligt problem på grund av den kalla marken utanför. För att undvika energiförlust är det viktigt att isolera golvet ordentligt. Det finns flera alternativ för golvisolering, och valet beror på olika faktorer. En välbeprövad metod för extra golvisolering är att lägga golv på reglar. Reglarna placeras på betonggolvet och lyfter upp trägolvet från betongen. För att hindra fukt från att tränga upp genom golvet är det viktigt att lägga en fuktspärr på minst 0,22 mm på det gjutna golvet.

Bjälkarna läggs sedan på fuktspärren och därefter isoleras golvet. En annan lösning som ger möjlighet att lägga värmeslingor eller vattenburen värme är att lägga ett flytande golv. Det ger en lägre bygghöjd än om man gjuter golvet. Först planas underlaget ut och en fuktspärr läggs mellan betongen och isoleringen. En ram löper längs med väggarna för att isoleringen inte ska komma i kontakt med betongen. Ramen fylls med brandsäker isolering och därefter läggs spånplattor på. Spånplattorna limmas ihop med varandra men inte fästas i ramen. När det är gjort läggs det flytande golvet. Vid behov av ett klinkergolv används ofta flytspackel, särskilt om man planerar att bygga ett badrum i källaren.

För att undvika värmeförlust bör isoleringen vara så tjock som möjligt om man vill ha värmeslingor i källargolvet. En gjutgrund bestående av 0,2 mm fuktspärr och 70-80 mm armerat flytspackel bör vara tillräckligt. Det är viktigt att aldrig lägga golvvärme direkt på en fuktig grund utan att först isolera golvet ovanifrån. EPS-betong specialtillverkad för golvvärme i källare är ett lämpligt material för ändamålet. Om källaren har låg takhöjd och isoleringen minskar den ytterligare, bör man tänka på hur man ska isolera när man väljer golv. Ett alternativ om takhöjden inte är tillräcklig är att bila ner golvplattan och på så sätt uppnå önskad takhöjd, men det är ofta ett omfattande arbete att göra.

Tjocklek och material

Vid isolering av källaren är det viktigt att välja rätt tjocklek och material för att undvika energiförlust och köldbryggor. Tjockleken på isoleringen beror på behov, isolering under bjälklag och takhöjd. Om det existerande golvet inte är isolerat bör man inte lägga mer än 50 mm isolering för att motverka kondens. Det finns flera olika material som är vanliga att använda vid isolering, till exempel glasull, stenull, EPS-cellplast och XPS-cellplast. Valet av material beror på förhållandena i källaren och vad man föredrar.isolera-kallare

Glasull

Glasull är ett vanligt isoleringsmaterial som är lätt att hantera på grund av sina långa tunna fibrer. Det tillverkas i flera olika format, till exempel lösull och pressade plattor. Glava isolering använder glasull i sina produkter där alla fibrerna ligger på samma håll, vilket gör att glasullen blir mer elastisk.isolera-kallare

Stenull

Stenull tillverkas genom att stenmaterial smälts ner och transformeras till fiber. Även om sten har en ganska dålig isoleringsförmåga, bildas mängder av luftfickor inne i massan som förhindrar luftens genomströmning. En isoleringsplatta av stenull består till ungefär 90 % av luft och materialet är relativt brandsäkert då det klarar 1000 grader utan att smälta. Dessutom drar stenull inte till sig vatten, något som gör materialet särskilt lämpligt för konstruktioner som utsätts för fukt. Rockwool är den mest kända tillverkaren av stenull.

Skumplast

EPS och XPS är vanliga cellplastplattor som används vid isolering. XPS är vanligast att använda i fundament medan EPS är billigare men har också en högre fuktupptagningsförmåga. Plattor i cellplast tål en hög belastning och bryts inte ner av mögel eller röta.

Isolera själv eller anlita hantverkare?

Att isolera sitt hem är en viktig åtgärd för att spara energi och pengar på lång sikt. Men frågan är om man ska göra det själv eller anlita en professionell hantverkare. Om man väljer att göra isoleringsjobbet själv är det viktigt att ha tillräckligt med kunskap för att undvika felaktig installation som kan leda till fukt- och temperaturproblem. Trots att man kan spara pengar genom att göra jobbet själv kan det bli betydligt dyrare i slutändan om något går fel.

Dessutom kan det ta lång tid innan man som lekman upptäcker vad som är fel. Därför är det oftast värt att anlita en professionell hantverkare som har erfarenhet och utbildning som behövs för att utföra arbetet på ett korrekt sätt. Genom att anlita en professionell kan man också ta del av rotavdraget som ger en skattereduktion på upp till 50% av arbetskostnaden. Att hitta en professionell hantverkare kan dock vara en utmaning. Läs artikeln om ämnet Tilläggsisolera här.

Men det finns hjälp att få genom att registrera sitt projekt hos en entreprenör som har ett stort nätverk av duktiga hantverkare med bra referenser. Genom att ta emot flera offerter från olika hantverkare kan man jämföra priser och kvalitet på arbetet för att hitta det bästa alternativet för sin budget.

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Att skapa ett konto tar bara några minuter och är helt kostnadsfritt. Det finns inga dolda avgifter eller förbehåll. När du har skapat ditt konto kan du börja använda plattformen direkt för att söka efter lediga jobb och ansöka om dem. För att göra det ännu enklare att hitta rätt jobb kan du spara dina sökningar och få aviseringar när nya jobb som matchar dina kriterier dyker upp.

Vanliga frågor

Hur isolerar man en källare från insidan med luftspalt?

För att isolera en källare från insidan med luftspalt behöver du först installera en dräneringsmatta på golvet och sedan fästa isoleringsmaterialet på väggarna. Därefter behöver du installera en luftspalt mellan isoleringsmaterialet och gipsväggen. Detta kan göras genom att använda distanser eller en speciell ramkonstruktion.

Vilka metoder finns för att isolera en källare utvändigt?

Det finns flera metoder för att isolera en källare utvändigt, inklusive att använda cellplast, mineralull eller isoleringsputs. Det är viktigt att välja rätt metod beroende på källarens konstruktion och behov.

Vad är fördelarna med att använda cellplast för att isolera källarväggar invändigt?

Cellplast är ett populärt val för att isolera källarväggar invändigt på grund av dess höga isoleringsförmåga och vattentålighet. Det är också en lätt och enkel metod som inte kräver mycket underhåll.

Hur klär man en källarvägg invändigt på bästa sätt?

Det bästa sättet att klä en källarvägg invändigt beror på vilken typ av isoleringsmaterial som används. Oavsett vilket material som används är det viktigt att välja en fuktresistent och hållbar yta, som gips eller kakel.

Vilka är de bästa metoderna för att isolera ett betonggolv i källaren?

De bästa metoderna för att isolera ett betonggolv i källaren inkluderar att använda cellplast, mineralull eller isoleringsmatta. Det är viktigt att välja rätt metod beroende på källarens konstruktion och behov.

Är det nödvändigt att ha ventilerade väggar i källaren?

Ja, det är viktigt att ha ventilerade väggar i källaren för att undvika fuktproblem och mögelbildning. Ventilerade väggar hjälper till att hålla luften i källaren frisk och torr, vilket minskar risken för hälsoproblem och skador på byggnaden.