Lön för olika lärare – Statistik från 2020

De flesta väljer yrke utifrån intresse men både lön och arbetsmarknad kan vara avgörande. Nedan presenteras statistik som visar hur mycket en lärare kan få på olika utbildningsnivåer.

Statistik på lön för lärare

En av de viktigaste faktorerna för att få hög lön som lärare är att utbilda sig till de högre nivåerna. Lite generellt gäller att ju yngre barnen är desto lägre nivå ges. Det innebär därmed att en förskolelärare får minst medan de som jobbar på högskola och universitet får mest. Detta tillsammans med speciallärare och specialpedagoger. Statistik från 2020 visar detta tydligt:

  • Förskola – Medel på 32 500 kr
  • Gymnasiet – Medel på 38 500 kr
  • Speciallärare – Medel på 41 100 kr

Skillnader på man och kvinna

Statistik visar även att det är skillnad mellan kvinnor och män. Till skillnad mot många andra yrken är däremot den procentuella skillnaden mycket liten. Dessutom är det primärt kvinnor som får mer.

För de som jobbar på förskola är genomsnittsnivån för kvinnor 32 500 kr medan det för män är 31 300 kr. Även på både grundskole- och gymnasienivå får kvinnor högre genomsnittslön. Grundskolelärare får i genomsnitt 36 500 kr mot 35 400 kr och de som jobbar på gymnasiet 38 600 kr mot 38 400 kr.
Statistiken visar att det enbart är inom de praktiska ämnen som männen har en genomsnittlig högre lön.

Skillnader för offentlig och privat sektor

Är det skillnad i lön för lärare inom offentlig eller privat sektor? Ja delvis. I samma statistikmaterial som nämns ovan visas att exempelvis grundskolelärare tjänar på att jobba inom privat sektor. Skillnaden är däremot inte speciellt stor utan handlar i regel om någon hundralapp i månaden.

Högre lön via bemanningsföretag

Skolor vänder sig till bemanningsföretag vid ”akut” brist på personal. Ofta finns vikarier som kan hoppa in på enstaka lektioner men under exempelvis en bemanningsprocess eller vid längre sjukskrivning kan bemanningsföretag kontaktas för hyra av personal.

De som jobbar via bemanningsföretag får därmed även högre lön än sina anställda kollegor. Detta just eftersom de löser ett akut problem och att de bara är kvar på en skola under några veckor eller månader.

Sammanfattning

Som visas ovan finns flera faktorer som påverkar månadsinkomsten. Framförallt handlar det om vilken åldersgrupp av barn som undervisning ska ske mot. Dessutom ges högre lön om arbetet utförs via bemanningsföretag.