Hur blir man vigselförrättare

Inledning till vigselförrättarrollen

Att bli vigselförrättare är en ansvarsfull uppgift som innebär att man får äran att förena par i äktenskap. Det är en roll som kräver både en personlig lämplighet och en formell behörighet.

I Sverige är det Länsstyrelsen som utser vigselförrättare, och det finns olika vägar att gå för att bli beviljad denna titel.Rollen som vigselförrättare kan vara både berikande och minnesvärd, då man deltar i en av de viktigaste händelserna i mångas liv.

Det är därför viktigt att förstå de krav och förväntningar som ställs på en vigselförrättare.

Hur blir man vigselförrättare?

 • Grundläggande krav
  • Myndighetsålder (18 år)
  • Svenskt medborgarskap eller motsvarande
 • Ansökningsprocessen
  • Skicka in en ansökan till Länsstyrelsen
  • Inkludera rekommendationer och intyg
 • Utbildning och kompetenser
  • Genomgå eventuell utbildning
  • Visa upp kunskap om äktenskapslagstiftningen
 • Godkännande
  • Få godkännande från Länsstyrelsen
  • Registreras som vigselförrättare

Relevanta fakta om vigselförrättare

Aspekt Detaljer
Behörighetskrav Myndighetsålder, svenskt medborgarskap eller motsvarande
Ansvar Att förena par i äktenskap enligt svensk lag
Utbildning Kan krävas beroende på Länsstyrelsens bedömning
Utnämning Utnämns av Länsstyrelsen i det län där personen är folkbokförd
Verksamhetsområde Normalt inom utnämningens län, men kan beviljas rikstäckande

Formella krav för att bli vigselförrättare

För att bli vigselförrättare måste man uppfylla vissa formella krav. Man måste vara myndig, det vill säga över 18 år, och folkbokförd i Sverige. Det är också viktigt att man inte har någon betungande brottslighet i sitt förflutna som kan ifrågasätta ens lämplighet för uppdraget. Vidare måste man genomgå en ansökningsprocess hos Länsstyrelsen där man specifikt anger i vilken kommun man önskar vara verksam som vigselförrättare. Det är Länsstyrelsen som bedömer om en person är lämplig att utföra vigslar och därför är det viktigt att man i sin ansökan tydligt visar sin motivation och lämplighet för uppdraget.

Utbildning och förberedelse

Även om det inte finns någon formell utbildning för att bli vigselförrättare, är det viktigt att man förbereder sig väl för uppdraget. Det kan innebära att man deltar i informationsmöten eller utbildningstillfällen som Länsstyrelsen eller andra aktörer anordnar. Det är också viktigt att man sätter sig in i de lagar och regler som gäller för vigsel, såsom äktenskapsbalken och de administrativa rutiner som följer med uppdraget. Att ha en god förståelse för parrelationer och en förmåga att skapa en högtidlig och personlig ceremoni är också viktiga aspekter av förberedelsen.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen för att bli vigselförrättare börjar med att man skickar in en formell ansökan till den Länsstyrelse där man önskar verka. I ansökan bör man inkludera personliga uppgifter, eventuella intyg som styrker ens lämplighet, och en motivering till varför man vill bli vigselförrättare. Det är också en god idé att bifoga rekommendationer från personer som kan intyga ens lämplighet för uppdraget. Efter att ansökan har granskats kan man bli kallad till en intervju där man får möjlighet att ytterligare förklara sina avsikter och sin syn på uppdraget.
Man blir vigselförrättare genom att ansöka hos Länsstyrelsen, som utser förrättare efter behörighet och godkännande från Kammarkollegiet.

Att vara vigselförrättare

Som vigselförrättare har man ansvar för att leda vigselceremonin på ett värdigt och korrekt sätt. Det innebär att man måste följa de ritualer och traditioner som gäller för den typ av vigsel man utför, vare sig det är en borgerlig eller en religiös ceremoni. Det är också viktigt att man som vigselförrättare är diplomatisk, respektfull och kan hantera nervösa brudpar med ett lugnt och professionellt bemötande. Att vara vigselförrättare innebär också att man måste hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i lagstiftningen som påverkar vigseln.

Engagemang och vidareutveckling

För den som är vigselförrättare finns det goda möjligheter till vidareutveckling och fördjupning inom området. Det kan handla om att delta i nätverk med andra vigselförrättare, att gå kurser i retorik eller att lära sig mer om olika kulturella traditioner vid vigsel. Engagemang i uppdraget kan också leda till att man får möjlighet att verka som vigselförrättare vid mer ovanliga eller speciella ceremonier. Att hela tiden sträva efter att förbättra sin förmåga att skapa en minnesvärd och personlig ceremoni är en viktig del av att vara en uppskattad vigselförrättare.
Man blir vigselförrättare genom att ansöka hos Länsstyrelsen, som utser förrättare efter behörighet och godkännande från Kammarkollegiet.