Hur blir man revisor

Inledning till revisorsyrket

Att arbeta som revisor innebär att granska företags ekonomiska rapportering och affärshandlingar för att säkerställa riktighet och överensstämmelse med gällande lagar och regler. Det är en profession som kräver noggrannhet, analytisk förmåga och en stark etisk kompass.

Revisorer kan arbeta inom en mängd olika sektorer, inklusive offentlig sektor, privata företag och inom den ideella sektorn.

För att bli revisor måste man genomgå en specifik utbildnings- och certifieringsprocess.

Hur blir man revisor?

 • Utbildningskrav:
  • Avklarad gymnasieutbildning, helst inom ekonomi eller juridik.
  • Högskolestudier inom ekonomi, med fokus på redovisning och revision.
 • Certifieringsprocess:
  • Godkända resultat på relevanta revisorsexamina.
  • Praktisk erfarenhet genom arbete på revisionsbyrå eller liknande.
  • Avtjäna en praktikperiod, vanligtvis kallad för ’revisorstrainee’.
 • Kontinuerlig utbildning:
  • Regelbunden fortbildning för att hålla sig uppdaterad med nya lagar och regler.
  • Eventuella ytterligare certifieringar eller specialiseringar inom specifika områden av revision.
Steg Utbildning Erfarenhet Certifiering
1 Gymnasieutbildning
2 Högskolestudier inom ekonomi
3 Revisorstrainee Revisorsexamina
4 Fortbildning Arbete inom revision Ytterligare certifieringar

Utbildningskrav

För att påbörja en karriär som revisor krävs det som grund en stark utbildningsbakgrund inom ekonomi, företagsekonomi eller redovisning. I Sverige är det vanligt att man har en kandidatexamen från universitet eller högskola, ofta följt av en magister- eller masterexamen i redovisning eller finans. Det är viktigt att under utbildningen fokusera på kurser som är relevanta för revisorsyrket, såsom extern redovisning, revisionsteknik och skatterätt. Dessa kurser lägger grunden för det teoretiska kunnandet som krävs i yrket.

Praktisk erfarenhet

Förutom den teoretiska utbildningen är praktisk erfarenhet en viktig del av att bli revisor. Många väljer att under eller efter sina studier göra praktik på en revisionsbyrå eller ekonomiavdelning. Detta ger värdefull insikt i den praktiska tillämpningen av revision och redovisning, samt möjlighet att knyta kontakter inom branschen. Det är även vanligt att man som nyexaminerad börjar som revisorassistent och arbetar sig uppåt i hierarkin.

Certifiering och auktorisation

I Sverige regleras revisorsyrket av Revisorsinspektionen, som ansvarar för att godkänna och registrera revisorer. För att bli auktoriserad revisor krävs det att man avlägger en särskild revisorsexamen och uppfyller kraven på praktisk erfarenhet. Detta innebär oftast att man måste ha arbetat under handledning av en auktoriserad revisor i minst tre år. Efter att ha blivit godkänd i revisorsexamen och uppnått erfarenhetskraven kan man ansöka om att bli auktoriserad hos Revisorsinspektionen.

Kontinuerlig fortbildning

Eftersom lagar och regler ständigt förändras är det viktigt för revisorer att hålla sig uppdaterade genom kontinuerlig fortbildning. Detta kan innefatta att delta i kurser, seminarier och konferenser som anordnas av professionella organisationer såsom Far eller via arbetsgivaren. Många företag och organisationer erbjuder även interna utbildningar för att säkerställa att deras revisorer håller sig på framkanten inom sitt område.
För att bli revisor krävs en akademisk examen i ekonomi samt godkända kurser i revision, följt av praktik och ett godkänt revisorsexamen.

Karriärmöjligheter och specialisering

Som revisor finns det flera vägar att gå för att vidareutveckla sin karriär. Man kan välja att specialisera sig inom ett specifikt område, såsom skatterevision, IT-revision eller internationell revision. Det finns också möjligheter att klättra i rang på en revisionsbyrå och bli delägare eller partner. Dessutom kan erfarenhet som revisor öppna dörrar till ledande positioner inom finans och ekonomi, som ekonomichef eller finansdirektör.
För att bli revisor krävs en akademisk examen i ekonomi samt godkända kurser i revision, följt av praktik och ett godkänt revisorsexamen.