Hur blir man polis

Inledning till polisyrket

Att bli polis är ett yrkesval som innebär en stor dos av ansvar och service till samhället. Poliser arbetar för att upprätthålla lag och ordning, förhindra och utreda brott samt skydda medborgarna.

Det är en krävande karriär som kräver en stark fysisk och psykisk kondition, samt en vilja att ständigt lära sig och utvecklas.

Att bli polis är en process som innefattar utbildning, ansökningsförfaranden och fortlöpande träning.

Hur blir man polis?

 • Utbildning
  • Genomgå polisutbildningen vid en av landets polisutbildningsinstitutioner.
  • Absolvera kurser i bland annat juridik, beteendevetenskap och polisiära färdigheter.
 • Ansökningsförfaranden
  • Skicka in en formell ansökan till den aktuella polismyndigheten.
  • Delta i urvalsprocessen som kan inkludera tester, intervjuer och bakgrundskontroller.
 • Fortlöpande träning
  • Delta i regelbunden fysisk träning och kompetensutveckling.
  • Engagera sig i fortbildning för att hålla sig uppdaterad med nya lagar och riktlinjer.

Relevant fakta relaterat till att bli polis

Aspekt Detaljer
Utbildningens längd 2,5 år (i Sverige)
Fysiska krav Krav på kondition, styrka och simning
Psykiska krav Stresstålighet, beslutsförmåga och empati
Ålderskrav Minst 18 år (i Sverige)
Övriga krav Körkort och godkänd bakgrundskontroll

Grundläggande krav och förutsättningar

För att ens överväga att bli polis finns det vissa grundläggande krav som måste uppfyllas. I Sverige innebär det att man måste ha svenskt medborgarskap, en godkänd gymnasieutbildning, och vara minst 18 år gammal. Det är också viktigt att ha en god fysisk hälsa och vara psykiskt stabil, då jobbet kan vara psykiskt påfrestande. Dessutom får man inte ha några allvarliga belastningsregister. Det är också viktigt att ha en ren bakgrund då en utdrag från belastningsregistret är en del av urvalsprocessen.

Polisutbildningen

Polisutbildningen i Sverige är en högskoleutbildning som varar i två och ett halvt år och är förlagd till tre orter: Stockholm, Växjö och Umeå. Utbildningen är en kombination av teoretiska studier och praktisk träning, inklusive praktik ute i verkligheten hos polismyndigheterna. Under utbildningen får studenterna lära sig allt från juridik och brottsutredning till självförsvar och vapenhantering. Efter avslutad utbildning och godkända examiner är man berättigad att arbeta som polis i Sverige.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen för att komma in på polisutbildningen är omfattande och konkurrensen är ofta hård. Processen inkluderar en ansökan, antagningsprov som består av fysiska tester, psykologtester och en intervju. Det är viktigt att förbereda sig väl inför dessa tester för att öka sina chanser att bli antagen. För att vara en attraktiv kandidat kan det vara fördelaktigt att ha erfarenhet från arbete som kräver ansvar och beslutsfattande, eller att ha varit engagerad i frivilligarbete som visar på en vilja att tjäna samhället.

Karriärvägar och specialiseringar

Efter att ha blivit polis finns det många olika karriärvägar att utforska. Några väljer att arbeta som patrullerande poliser, medan andra kan intressera sig för att bli utredare inom specifika brottsområden som ekonomisk brottslighet eller narkotikabrott. Det finns också möjligheter att specialisera sig ytterligare, exempelvis som bombtekniker, hundförare eller inom IT-brottslighet. Polisens arbete är dynamiskt och det finns ständigt utrymme för personlig och professionell utveckling.
För att bli polis i Sverige krävs ansökan till Polisutbildningen vid högskola, godkända tester och 2,5 års studier.

Fortlöpande utbildning och träning

En karriär inom polisen innebär ett livslångt lärande. Det krävs en kontinuerlig utbildning och träning för att hålla sig uppdaterad med de senaste lagändringarna, teknologiska framstegen och metoderna inom brottsbekämpning. Poliser uppmuntras ofta att delta i olika fortbildningskurser och ledarskapsprogram för att avancera i sin karriär. Det är också viktigt att regelbundet underhålla och förbättra den fysiska konditionen, då det är en central del av polisens arbetsförmåga.