Hur blir man mäklare

Introduktion till mäklaryrket

Att arbeta som mäklare innebär att du förmedlar köp och försäljning av fastigheter, bostadsrätter och ibland även kommersiella lokaler. Det är ett yrke som kräver god kunskap inom juridik, ekonomi och kundservice.

Som mäklare är du en viktig länk mellan köpare och säljare och hjälper dem att nå en överenskommelse. Yrket ställer höga krav på social kompetens, försäljningsskicklighet och förmågan att förstå och analysera marknaden.

Mäklaren måste också vara väl insatt i gällande lagstiftning och etiska riktlinjer.

Hur blir man mäklare?

 • Utbildning:
  • För att bli mäklare krävs det att man genomgår en högskoleutbildning som leder till en fastighetsmäklarexamen.
 • Registrering:
  • Efter avslutad utbildning måste man ansöka om registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen för att få verka som mäklare.
 • Mäklares egenskaper:
  • En framgångsrik mäklare bör ha starka kunskaper inom försäljning, förhandling och kundhantering.
 • Fortbildning:
  • Det är också viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om marknaden och relevanta lagändringar genom fortbildning.

Relevant fakta relaterat till mäklaryrket

Aspekt Detaljer
Grundutbildning Högskoleutbildning i fastighetsförmedling
Registrering Fastighetsmäklarinspektionen
Krav på mäklaren Social kompetens, försäljningsskicklighet, juridisk och ekonomisk kunskap
Fortbildning Kontinuerlig uppdatering av kunskaper och färdigheter

Utbildningsvägar till mäklaryrket

För att bli mäklare i Sverige krävs det att du genomgår en godkänd mäklarutbildning. Det finns flera olika vägar att gå, bland annat kan du välja att studera på högskola eller universitet där det finns program som leder till en fastighetsmäklarexamen. Alternativt finns det yrkeshögskoleutbildningar som är specialiserade på mäklaryrket. Dessa utbildningar kombinerar teoretiska studier med praktiska moment, som praktik hos en mäklarbyrå. Utbildningens längd och innehåll kan variera, men den ger de kunskaper som krävs för att kunna arbeta professionellt som mäklare.

Krav för att bli registrerad mäklare

Efter att ha avslutat din utbildning måste du ansöka om att bli registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). För att bli registrerad krävs det att du uppfyller vissa krav. Du måste bland annat ha genomfört en praktisk tjänstgöring under handledning, ofta kallad mäklarpraktik, och ha en ekonomisk borgen. FMI granskar din ansökan och dina meriter för att säkerställa att du uppfyller de lagstadgade kraven för att arbeta som mäklare.
För att bli mäklare krävs en mäklarutbildning, minst två års praktik och godkänt på inskrivningsprovet hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Att bygga upp erfarenhet och nätverk

När du är en registrerad mäklare är det viktigt att bygga upp din erfarenhet och ditt nätverk. Detta kan du göra genom att arbeta på en etablerad mäklarbyrå där du kan lära dig av erfarna kollegor. Att skapa goda relationer med kunder och andra aktörer inom branschen är avgörande för din framtida framgång. Nätverkande kan ske genom att delta i branschträffar, utbildningar och andra evenemang. Med tiden kan du också välja att specialisera dig inom en viss typ av fastigheter eller områden för att stärka din position på marknaden.

Marknadskunskap och fortbildning

En framgångsrik mäklare måste ha god marknadskunskap och vara uppdaterad med de senaste trenderna och lagändringarna. Det är därför viktigt att kontinuerligt ägna sig åt fortbildning. Det kan innebära att delta i kurser, seminarier och konferenser som rör fastighetsmarknaden. Många mäklarbyråer erbjuder också interna utbildningar för att deras anställda ska hålla sig ajour med de senaste regelverken och marknadsförändringarna. Fortbildning är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda den bästa servicen och rådgivningen till sina kunder.

Framtida karriärmöjligheter

Som mäklare har du flera olika karriärvägar att utforska. Du kan välja att arbeta som anställd på en mäklarbyrå, starta eget företag eller kanske till och med bli delägare i en byrå. Det finns också möjligheter att avancera till ledande positioner inom större företag eller specialisera dig ytterligare inom områden som fastighetsutveckling eller investeringar. Din karriärutveckling beror på din ambition, din förmåga att anpassa dig till marknaden och hur väl du lyckas bygga upp ett starkt varumärke som mäklare.