Hur blir man flygvärdinna

Hur blir man flygvärdinna?

För att bli flygvärdinna måste man uppfylla vissa grundläggande krav som varierar mellan olika flygbolag. Generellt sett måste man vara minst 18 eller 21 år beroende på land, ha en gymnasieutbildning eller motsvarande, och kunna simma.

Goda kunskaper i engelska är ett krav eftersom det är det internationella språket inom flygbranschen.Det är även viktigt med en god fysisk hälsa och en förmåga att hantera oegentligheter i arbetstider, såsom natt- och helgarbete.En del flygbolag har även specifika krav på längd och syn.

 • Ålderskrav
  • Minst 18 eller 21 år beroende på land
 • Utbildningskrav
  • Gymnasieutbildning eller motsvarande
 • Simkunnighet
  • Kunna simma
 • Språkkrav
  • Goda kunskaper i engelska
 • Fysisk hälsa
  • God fysisk hälsa
 • Arbetstider
  • Förmåga att hantera oegentligheter i arbetstider, inklusive natt- och helgarbete
 • Övriga krav
  • Specifika krav på längd och syn kan förekomma
Krav Detaljer
Åldersgräns 18 eller 21 år beroende på land
Utbildning Gymnasieutbildning eller motsvarande
Simkunnighet Kunskap om att kunna simma
Språk Goda kunskaper i engelska
Fysisk hälsa Krav på god fysisk hälsa
Arbetstider Förmåga att hantera oregelbundna arbetstider
Övriga krav Krav på längd och syn kan tillkomma

Utbildning och certifiering

För att arbeta som flygvärdinna behöver man genomgå en flygvärdinneutbildning. Denna utbildning kan antingen erbjudas av flygbolagen själva eller genom en yrkeshögskola. Utbildningen inkluderar bland annat säkerhetsprocedurer, första hjälpen, brandbekämpning och service. Efter avslutad utbildning erhåller man ett Cabin Crew Attestation (CCA), vilket är ett certifikat som krävs för att arbeta inom EU. Utbildningens längd och innehåll kan variera, men den ger de grundläggande färdigheterna som behövs för yrket.

Personliga egenskaper

Att vara flygvärdinna är ett serviceyrke som kräver utpräglade sociala färdigheter. En framgångsrik flygvärdinna måste kunna hantera stress, vara flexibel, ha ett trevligt bemötande och kunna arbeta i team. Det är även viktigt att kunna hantera konflikter och vara bra på problemlösning. Flygvärdinnor måste ha en professionell inställning och förmåga att representera flygbolaget på ett positivt sätt. Empati och tålamod är också viktiga egenskaper i detta yrke.

Ansökningsprocessen

För att bli flygvärdinna börjar man med att ansöka till öppna tjänster hos olika flygbolag. Ansökningsprocessen kan inkludera flera steg, såsom att skicka in CV och personligt brev, online tester, videointervjuer, och slutligen en eller flera personliga intervjuer. Det är viktigt att noggrant förbereda sig inför intervjuerna, då konkurrensen kan vara stor. Att ha tidigare erfarenhet av serviceyrken kan vara en fördel i processen.För att bli flygvärdinna krävs servicekänsla, en avslutad gymnasieutbildning och godkänd flygvärdinneutbildning hos ett flygbolag.

Fortbildning och karriärmöjligheter

Efter att ha börjat arbeta som flygvärdinna finns det goda möjligheter till fortbildning och karriärutveckling. Många flygbolag erbjuder kontinuerlig utbildning för att säkerställa att deras besättning är uppdaterad med de senaste säkerhetsföreskrifterna och servicestandarderna. Det finns även möjligheter att avancera till purser eller att specialisera sig inom vissa områden, som säkerhet eller första hjälpen. Karriärvägar kan även leda till arbete inom andra områden av flygbolaget, såsom utbildning eller ledning.

Arbetsmiljö och livsstil

Arbetsmiljön som flygvärdinna är unik och kan vara både spännande och krävande. Flygvärdinnor spenderar mycket tid på fötterna och arbetar under oregelbundna tider, inklusive helger och helgdagar. Det är ett yrke som erbjuder möjligheten att resa och se världen, men det kan också innebära att man är borta från familj och vänner under längre perioder. En balanserad livsstil och goda hälsorutiner är viktiga för att hantera de fysiska och mentala kraven som yrket innebär.För att bli flygvärdinna krävs servicekänsla, en avslutad gymnasieutbildning och godkänd flygvärdinneutbildning hos ett flygbolag.