Hur blir man barnmorska

Introduktion till yrket – Hur blir man barnmorska?

Att vara barnmorska är ett mycket ansvarsfullt och givande yrke. Som barnmorska har du möjligheten att stödja och ta hand om kvinnor under graviditet, förlossning och den postnatala perioden.

Det krävs en kombination av medicinsk expertis och mänsklig omtanke för att lyckas inom detta yrke.

Utbildningen för att bli barnmorska är omfattande och kräver både teoretiskt och praktiskt lärande. Som barnmorska blir du en viktig del av en av livets mest betydelsefulla händelser – födelsen av ett nytt liv.

 • Grundläggande krav
  • Gymnasial utbildning med godkända betyg
  • Grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Utbildningsväg
  • Sjuksköterskeexamen
  • Specialisering till barnmorska genom påbyggnadsutbildning
 • Praktisk erfarenhet
  • Klinisk praktik på sjukhus eller vårdcentral
  • Handledning under erfarna barnmorskor
 • Kontinuerlig fortbildning
  • Kurser och seminarier inom obstetrik och gynekologi
  • Uppdaterad kunskap om nya riktlinjer och forskning
Utbildningsnivå Längd Förkunskapskrav
Sjuksköterskeprogrammet 3 år (heltid) Gymnasieexamen med naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning
Barnmorskeprogrammet 1,5 år (heltid) Legitimerad sjuksköterska

Grundläggande utbildningskrav

För att påbörja resan mot att bli barnmorska måste du först uppfylla vissa grundläggande utbildningskrav. I de flesta länder krävs det att du har en godkänd gymnasieutbildning med starka betyg i ämnen som biologi, kemi och matematik. Därefter behöver du genomgå en högskoleutbildning inom omvårdnad eller liknande, vilket är en förutsättning för att sedan kunna specialisera sig till barnmorska. Det är viktigt att noggrant undersöka vilka specifika krav som gäller i det land där du önskar utbilda dig och arbeta.

Barnmorskeprogrammet

Efter att ha slutfört en grundutbildning inom vård är nästa steg att ansöka till ett barnmorskeprogram. Dessa program är ofta på avancerad nivå och kan vara mellan 1,5 till 3 år långa beroende på land och utbildningsinstitution. Under utbildningen kommer du att fördjupa dig i ämnen som reproduktiv hälsa, förlossningsvetenskap och neonatal vård. Praktiska erfarenheter genom kliniska placeringar är en kritisk del av programmet, där du får möjlighet att arbeta under överinseende av erfarna barnmorskor.

Praktisk erfarenhet och kliniska placeringar

Att skaffa sig praktisk erfarenhet är avgörande för att bli en kompetent barnmorska. Under dina kliniska placeringar kommer du att få möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i verkliga vårdsituationer. Detta inkluderar att observera och assistera vid förlossningar, genomföra graviditetskontroller och lära dig att ge nyfödda och deras mödrar rätt vård. Genom dessa praktiska erfarenheter utvecklar du de färdigheter som krävs för att kunna hantera oväntade situationer och ge stöd till familjer under denna omvälvande tid.
För att bli barnmorska i Sverige krävs en sjuksköterskeexamen följt av en specialistutbildning i reproduktiv och perinatal hälsa.

Licensiering och certifiering

Efter att ha avslutat barnmorskeprogrammet är nästa steg att bli licensierad eller certifierad. Processen för detta varierar beroende på land, men innebär vanligen att man måste klara av en nationell licensieringsexamen. Denna examen testar din kunskap och förmåga att tillämpa den i praktiken. Det är av yttersta vikt att hålla sig uppdaterad med fortlöpande utbildning och praktik för att bibehålla sin licens och försäkra sig om att man följer de senaste riktlinjerna och praxis inom barnmorskeyrket.
För att bli barnmorska i Sverige krävs en sjuksköterskeexamen följt av en specialistutbildning i reproduktiv och perinatal hälsa.

Kontinuerlig professionell utveckling

Yrket som barnmorska kräver en kontinuerlig professionell utveckling. Medicin och vårdpraxis utvecklas ständigt, och det är viktigt att som barnmorska hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och behandlingsmetoderna. Detta kan innebära att delta i workshops, konferenser och ytterligare kurser. Dessutom är det viktigt att vara en del av ett professionellt nätverk för att utbyta erfarenheter och kunskaper med kollegor. Livslångt lärande är en central del av att vara en dedikerad och kvalificerad barnmorska.