Hur blir man advokat

Grundläggande utbildningskrav – Hur blir man advokat?

För att påbörja resan mot att bli en advokat krävs först och främst en juridisk grundutbildning. I Sverige innebär detta att man måste genomgå en juristprogram på universitetsnivå, vilket är en femårig utbildning (juristexamen, 270 högskolepoäng).

Under utbildningen studerar man bland annat civilrätt, straffrätt och processrätt.För att bli antagen till juristprogrammet krävs goda betyg eller höga resultat på högskoleprovet.

 • Juristprogrammet
  • Varaktighet: Fem år
  • Omfattning: 270 högskolepoäng
  • Kärnområden:
   • Civilrätt
   • Straffrätt
   • Processrätt
  • Antagningskrav:
   • Goda betyg
   • Höga resultat på högskoleprovet
Utbildningsfas Varaktighet Omfattning
Juristprogrammet 5 år 270 högskolepoäng
Praktik/Notarietjänstgöring Varierande Beroende på tjänst
Advokatbyråanställning Minst 3 år Arbetslivserfarenhet

Notarietjänstgöring och Tingserfarenhet

Efter att ha avklarat juristexamen är nästa steg att söka en notarietjänst vid en tingsrätt. Denna tjänstgöring, även känd som domarutbildning, varar normalt sett i två år och ger värdefull praktisk erfarenhet inom rättsväsendet. Under denna period får man en inblick i arbetet som domare och möjlighet att tillämpa juridiska kunskaper i praktiken. Det är en stark merit för framtida arbete inom juridikens värld.

Advokatbyrå och Biträdande jurist

Efter notarietjänstgöringen söker många jurister anställning hos en advokatbyrå som biträdande jurist eller associerad. Detta är ett kritiskt steg för att samla på sig erfarenhet av att arbeta med klienter och hantera ärenden på ett praktiskt plan. Som biträdande jurist arbetar man ofta nära en mer erfaren advokat och får lära sig yrkets alla aspekter, från klientmöten till att skriva juridiska dokument och företräda klienter i domstol.

Advokatexamen och Godkännande

För att formellt få titeln advokat krävs att man avlägger en advokatexamen och ansöker om att bli ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Advokatexamen testar den sökandes kunskaper och färdigheter inom juridikens olika områden. Efter godkänd examen och att Advokatsamfundet bedömt att man uppfyller de övriga kraven, bland annat avseende yrkeserfarenhet och personlig lämplighet, kan man antas som ledamot och därmed få rätt att använda advokattiteln.

Kontinuerlig yrkesutveckling

En advokats utbildning slutar inte vid antagandet till Advokatsamfundet. Juridik är ett område som ständigt förändras och det är viktigt för en advokat att fortsätta sin yrkesutveckling. Detta kan innebära att delta i fortbildningskurser, följa aktuell rättspraxis och hålla sig uppdaterad om nya lagar och förordningar. Många advokater väljer också att specialisera sig inom ett visst rättsområde för att öka sin expertis och marknadsvärde.
För att bli advokat i Sverige krävs juristexamen, tingsmeritering, advokatbyråtjänstgöring och godkännande av Advokatsamfundet.

Etik och yrkesregler

Som advokat är det av yttersta vikt att alltid följa yrkesetiska regler. Dessa regler är grundläggande för advokatyrket och är till för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Det innebär bland annat att man ska agera med integritet, sekretess och oberoende. Att bryta mot dessa regler kan leda till disciplinära åtgärder och i värsta fall förlust av advokatlicensen.